• I det lange løp er det ikke plass for to aviser som vil tjene penger her i Nordhordland.

Fungerende redaktør Atle Vaage og abonnementssjef Roger Myhr i bladet Nordhordland er samstemte i denne prognosen. De slåss daglig så fillene fyker med konkurrenten Strilen. Dette kan ikke gå i lengden. Enten må de slå seg sammen, eller den ene må kapitulere.

I mellomtiden er det Nordhordland som er i siget som aldri før. Enda en gang kan de notere opplagsfremgang. Med gjennomsnittlig 6247 solgte aviser i de to ukedagene bladet kommer ut, var det en fremgang på 377 i fjor. Strilen mistet 85 og har «bare» 5551 i nettoopplag, selv om avisen kommer ut tre dager i uken.

Samme pris i ti år!

— Hvilken teori har dere selv om hva suksessen skyldes?

— Vi satser sterkt på nærhet til folket, og vi har som et absolutt prinsipp at journalistene skal være her fra distriktet. De skal kjenne miljø og geografi ut og inn. Men det kan godt være at vi av den grunn har gått glipp av talenter, sier Vaage.

— I ti år har vi dessuten holdt fast på nøyaktig samme abonnementspris! sier Myhr.

Av staben på rundt tjue ansatte utgjør redaksjonen ca. seks årsverk. Det blir travle arbeidsdager for bladfolk som setter sin ære i å dekke samtlige nordhordlandskommuner. Gulen kommer i tillegg.

Gode kolleger

— Har dere et anstrengt forhold til konkurrentene i Strilen?

— Nei, slett ikke. Vi forsøker å være vennlige og gode kolleger. Den sterke konkurransen om nyheter og aktuelt stoff ellers har ikke gått ut over det kollegiale samholdet, sier redaktøren som har ti års fartstid - like lang tid som abonnementssjefen.

Bladet Nordhordland passerte i fjor tretti år. Det har vokst gradvis, og utsiktene er ekstra lyse med tanke på at nedbetalingen av Nordhordlandsbrua etter alt å dømme vil sette fart i bosettingen på Knarvik-siden. Flere tusen nye boenheter er planlagt i området, noe som garantert vil påvirke opplagsutviklingen.

Men da kan det ikke fortsette som nå. Den harde konkurransen gir for lite inntekter.

— Skal vi tjene penger, er det ikke plass for to aviser, slår avissjefene fast.