Benedicte Skaar fødte i god tid før terminen. Da Alva kom til verden 13. februar i fjor, veide hun bare 530 gram. Men Alva er en frisk unge, og i vår ville foreldrene tegne barne— og ungdomsforsikring for henne.

Svaret fra Gjensidige NOR lød slik:

«Det blir opplyst i søknaden at barnet er født i uke 26 og veide 530 gram. På grunn av usikkerheten med tanke på utviklingen av premature barn, ønsker selskapet lenger observasjonstid og må dessverre avslå søknaden nå. Det kan imidlertid søkes på nytt når barnet har fylt 7 år.»

Policy

Benedicte Skaar ble sint da hun leste svaret.

— Det oppleves veldig urettferdig. Det er ingenting som tyder på at hun er disponert for noen alvorlige sykdommer, sier Benedicte Skaar.

Moren fikk en ny overraskelse da hun ringte for å spørre om selskapet ikke var interessert i en legeerklæring.

— Forsikringsselskapet var ikke interessert i legeerklæring eller annen dokumentasjon. Da jeg sa hvor skuffet jeg var, fikk jeg som svar at «det skjer jo ikke noe med barnet ditt». Jeg ble helt stum da jeg hørte det. En slik kommentar er jo mildt sagt litt selvmotsigende fra et forsikringsselskap, synes Skaar.

— De kunne i det minste ha tilbudt en forsikring som gjerne ikke dekket det som eventuelt skyldtes for tidlig fødsel.

Overlege kritisk

Skaar får full støtte av overlege og ekspert på premature fødsler, Trond Markestad.

— Her kunne forsikringsselskapene ha vært mer smidige. Mange barn som er født såpass tidlig får funksjonshemninger når de nærmer seg skolealder. Slike sykdommer kan medføre konsentrasjonsvansker og behov for ekstrahjelp, men det er ikke større risiko for alvorlige kroniske sykdommer hvis barnet er frisk etter to år, kanskje om en ser bort fra astma og lærevansker. Så forsikringsselskapene bør kunne reservere seg mot sykdommer som er direkte knyttet til prematur fødsel.

Håpløst med reservasjoner

Produktsjef i Gjensidige NOR, Stein Kjennvold, begrunner avslaget slik:

— Vi ser på fødselstidspunkt og -vekt, og i dette tilfellet snakker vi om ekstrem prematuritet. Derfor har vi satt en observasjonstid frem til skolealder. Det vil være helt håpløst om det gikk an å lage en spesialforsikring med reservasjoner, for så i ettertid å krangle om alle skader eventuelt skyldes utviklingsforstyrrelser.

Skaar har også kontaktet andre forsikringsselskaper, men har fått som svar at avslag for premature barn er standard policy i bransjen.

— Men vi har hørt at medlemmer av Handel og kontor kan få innvilget en slik forsikring. Så nå undersøker vi muligheten for å melde oss inn der.