Statens havarikommisjon har fortsatt mange spørsmål de må få svar på før de kan si noe om hvorfor brannen startet.

Oppsummerer funnene

— Nå oppsummerer vi alle funn etter gårsdagen, sier avdelingsdirektør i havarikommisjonen, Kurt Olsen, til bt.no. Ifølge han har kommisjonen noen teorier på hvorfor det skjedde, og de er ferdige med alle undersøkelser på skadestedet.

— Normalt vil vi kunne si noe om hendelsesforløpet i løpet av noen uker, sier han.

Opprydningen startet

Jernbaneverket har begynt opprydningsarbeidet, men sier det er uvisst når togtrafikken kan passere over Hallingskeid igjen.Bt.no snakket med togbansejef Tony Dæmring fredag formiddag, han er på vei til ulykkesstedet for å få en oversikt over forholdene.

— Vi er en gruppe som drar oppover nå, sier Dæmring.

— Vi har alle ulik fagkompetanse, og skal sammen finne ut hva vi må gjøre, sier han.

En av tingene de skal undersøke spesielt er et utbrent betongbygg.

— Vi må vurdere om vi kan la dette stå, eller om det er så skadet av varmen at det må fjernes helt, sier togbanesjefen.

Buss for tog

NSB har nå satt inn busser for de passasjerene som skulle dratt over fjellet med tog. — Vi må forholde oss til opprydningen som er satt i gang av jernbaneverket, og så får passasjerene tilbud om buss i mellomtiden sier Erik Lødding ved NSB.- Buss bruker jo litt lengre tid enn toget, men det må vi bare forholde oss til, sier Lødding.