— Vi har ikke funnet noe klart motiv. Derfor er det viktig for oss å få avhørt siktede igjen, sier lensmann Odd Dale.

48-åringen har sittet i varetekt i snart to måneder. Han har flere ganger vært undersøkt ved Haukeland universitetssykehus.

— Han er villig til å forklare seg så snart helsen tillater det, sier forsvarer Kaj Wigum.

Ifølge advokaten er det vanskelig for 48-åringen å ta stilling til skyldspørsmålet.

— Han har ikke noe klart bilde av det som skjedde, sier Wigum.

Politiet har fått resultatene av blodprøver tatt av siktede etter drapet. De viste at han var påvirket av både alkohol og legemidler.