De tre boligblokkene er for store, for høye og står for nært naboene, fastslår fylkesmannen i Hordaland.

Leilighetsbyggene har dermed ingen byggetillatelse.

— Formelt vil vi nå informere Rakner om at byggene er ulovlige. Han vil også bli orientert om hvilke muligheter han har til å få dem godkjent, sier byggesakssjef Petter Wiberg.

Uvisst utfall

I ytterste konsekvens kan byggeskandalen i Svartediksveien ende med at husene rives helt eller delvis. Den andre ytterlighet er at Rakner vinner frem med et sivilt søksmål og får dem godkjent.

Utbygger selv avslo å kommentere fylkesmannens avgjørelse:

— Jeg er i India. Ring i morgen, var alt BT fikk ut Rakner av i går ettermiddag.

Sommeren 2004 fikk Ole Rakner grønt lys fra fagetaten til tre leilighetsbygg i Svartediksveien. Naboer klaget på byggetillatelsen.

Naboklagene ble ikke gitt oppsettende virkning; Rakner fikk lov å bygge mens klagene var til behandling.

Først i november i fjor tok byrådet stilling til klagene. Byrådet foreslo å gi naboene medhold. Etter måneders tautrekking endte komité for miljø- og byutvikling på samme konklusjon.

Utbygger Ole Rakner påklaget politikernes avgjørelse til fylkesmannen. I går kom konklusjonen derfra: Politikerne var i sin fulle rett. Nybyggene er for stor belastning for omgivelsene.

At boligblokkene er solgt og innflyttet er ikke argument nok til å la nåde gå for rett, fastslår fylkesmannen.

- Krevende øvelse

Byråd for miljø- og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) omtaler saken som «en meget krevende øvelse».

— Du kommer politisk i en situasjon der du både føler omsorg for nabolaget og for dem som er flyttet inn i de nye husene.

— Svartediksveien hadde knapt vært noen sak hvis ikke det hadde tatt nesten to år fra naboene klaget til saken var ferdig politisk behandlet?

— I denne saken er de to problematiske forhold. Det ene er behandlingstiden for klagesaker, den andre bruken av oppsettende virkning. Det hadde heller ikke vært noen sak hvis Rakner måtte vente med byggingen til klagene var behandlet.

Vi gjør en innsats for å få ned klagesaksbehandlingen og varsler nå en innskjerping i forhold til å gi flere klager oppsettende virkning.

— Hvor lang tid vil det gå før saken er endelig avgjort?

  • Denne vil uansett bli prioritert. Her har vi en uskyldig tredjepart som virkelig fortjener en rask avklaring, lover Iversen.

Komiteleder Anne Gine Hestetun er glad for at fylkesmannen har landet på samme konklusjon som komiteen med den samme begrunnelsen.

— Dette er en seier for den demokratiske prosessen. Vi skal ha respekt for naboenes rett til å klage, sier Hestetun.

- En etasje bør vekk

Olav Jensen er blant naboene som i går kunne notere seg for en seier. Han har levd siste året med sine nye naboer hengende over plen og terrasse. - Det har ikke vært noe gøy akkurat, sier Jensen.

— Hva håper du utfallet blir?

— Husene er altfor store. Vi kan ikke vente at de river alt, men en etasje bør vekk. Jeg er glad fylkesmannen har gitt oss medhold, sier han.

TETT I TETT: Olav Jensen har fått de nye naboene nærmest hengende over hage og terrasse. Fylkesmannen er enig i at nybyggene gir «betydelige naboulemper». FOTO: FYLKESMANNEN