Resultatet kan nå bli at Helse Bergen blir avkrevd dagbøter for et samlet beløp på flere hundre tusen kroner.

I går startet Arbeidstilsynet taksameteret. Helse Bergen må betale en bot på 10.000 kroner pr.dag så lenge Arbeidstilsynet ikke finner arbeidsforholdene på Sikkerhetsavdelingen tilfredsstillende.

Verken styreleder eller administrerende direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen kan garantere at helseforetaket kommer så langt i oppryddingsarbeidet at Arbeidstilsynet avblåser dagbotaksjonen før i slutten av januar.

Eneste som fikk dagbøter

Sandviken sykehus er det eneste sykehus som er blitt avkrevd dagbøter etter det landsomfattende tilsynet som Arbeidstilsynet gjennomførte i 2005. Frøiland beklager at det har skjedd.

— Vi kom ikke raskt nok i gang med ryddejobben. Vi kan selvsagt ikke leve med å betale dagbøter i uke etter uke. Derfor setter vi nå i verk alle tiltak som er nødvendig for å rette opp manglene som Arbeidstilsynet har påpekt, sier hun.

Frøiland signaliserer at hun følger selve oppryddingsarbeidet tett.

— Administrerende direktør Stener Kvinnsland vil også orientere om situasjonen på første styremøte 17. januar, opplyser Frøiland.

Samtaler med alle

— Vi har grepet kraftig fatt i problemene ved Sandviken, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

Han hadde sin første dag i direktørstolen i går, og de turbulente arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus var en av de første sakene han måtte gripe fatt i.

Kvinnsland viser til at det første som nå skal skje er å få gjennomført en grundig finkartlegging av arbeidsmiljøet ved sykehuset.

Det innebærer at man skal ha individuelle samtaler med hver enkelt av de nærmere 100 ansatte for å få et fullstendig bilde av hvilke forhold de oppfatter som negative, eventuelt positive. Personalavdelingen i Helse Bergen skal gjennomføre intervjurundene, som starter straks.

Før jul ble det lagt frem en handlingsplan fra Sandviken sykehus som Arbeidstilsynet ikke fant var god nok. Det er denne planen man nå forsøker å bygge ut og gå videre på. Handlingsplanen var bygget på en grovkartlegging av arbeidsmiljøet. Nå går man grundigere til verks for å få alle fakta på bordet.

— Hvor lang tid skal en slik kartlegging ta?

— Det er umulig å si. Vi er innstilt på at arbeidet skal forseres, men storparten av januar måned vil nok gå med, sier Kvinnsland.

— Og i mellomtiden ruller dagbøtene?

— De gjør nok det. Nettopp derfor er vi så ivrige etter å påse at kartleggingsarbeidet skal skje raskt.