Det samme gjelder fire eiendommer øst for innløpet til Røytepøyla og en eiendom øst for Mildevegen. Bystyret vedtok også å åpne for boliger i et friområde ved Synningatjern pluss to eneboliger i et annet friområde. Resten av kommunedelplanen for Mildehalvøya ble vedtatt i tråd med opplegget fra byrådet.

Sosialhjelpen under lupen

Bystyret pålegger byrådet å sette i verk tiltak for å redusere tiden sosialklienter mottar stønad. Særlig i forhold til Oslo er stønadsperioden i Bergen oppsiktsvekkende lang. Etter forslag fra Høyre skal det ansettes en gjeldsrådgiver i hver bydel.

Kystkultursenter blir AS

Mot stemmene til RV og SV vedtok bystyret å opprette aksjeselskapet Fellesenheten ved Sandviksboder kystkultursenter AS. Bystyret godkjente samtidig en 20 års leieavtale med Norges fiskerimuseum for Sandviksboder 20, 23, 24 og 25.

Mer fisk og kjøtt

Byråd Helen Nordeide Fløisand (KrF) lovte at middagsmaten som gamle og pleietrengende får levert fra Haukeland universitetssykehus, skal bli bedre. Fra 30. juni kommer sausene i nye forpakninger og porsjonene økes. — Vi er klar over problemene og har satt trøkk på denne saken, sa Nordeide Fløisand. Det var Frps gruppeleder Liv Røssland som tok opp kritikken mot eldrematen.

Barnehage skal bli!

Byråd Nils Arild Johnsen lovte klart og tydelig i går at den planlagte barnehagen på Festtangen i Arna skal få grønt lys fra hans avdeling. Kystsoneplanen som har avsatt barnehagetomten til friområde skal ikke hindre barnehagebyggingen, lovte byråd for miljø- byutvikling og tekniske tjenester. Det var RVs Jarle Viken som tok opp plankrøllet for barnehagetomten.