...å frita følgende eiendommer for eiendomsskatt: Sandviken Menighetsråd får fritak for Kirkegaten IA, der menigheten driver barnehage. Fritaket gjelder fra og med 2002. Likedan får Lyshovden Kvinne og familielag fritak for C.J. Hambros vei 74 fra 2002. Mathopen lag av Kvinne— og Familieforbundet får fritak for Kongsmyrveien 45 fra 2002. De foregående får fritak fordi eiendommene brukes til noe samfunnstjenlig. Sandviksboder AS får fritak for Skuteviksboder 16 fra og med 2004 fordi det er en fredet eiendom. Likedan får Anders Haaland fritak for Amalie Skramsvei 45 (Brødretomten) fra og med år 2004.

...at Studentsamskipnaden skal slippe å betale eiendomsskatt for sine idrettshaller og barnehager. Samskipnaden har også søkt fritak for sine boliger, men ikke fått gjennomslag for det. I går ba Ap om at denne del av søknaden blir vurdert på nytt. Merknaden fra Ap fikk imidlertid ikke flertall.

...å øke lønnen til ordføreren til 666.250 kroner i året. Det skjedde mot stemmene til Frp, SV, RV, Sp og Pensjonistpartiet. Disse gikk inn for å fryse lønnen til ordføreren. Medlemmene av bystyret får en årlig godtgjørelse på 20.000 kroner, medlemmene av bystyrekomiteene får 17.000 kroner per år. For øvrig justeres de øvrige honorarene med 4,62 prosent. Satsene ble ikke økt i fjor. Samlet godtgjørelse til bystyrepolitikerne vil i 2004 bli 7,6 millioner kroner. I tillegg kommer lønn til byrådet og deres politiske rådgivere.

...å øke støtten til partiene i bystyret slik at de partiene som ikke har heltidspolitikere får en godtgjørelse for gruppeleder på 20 prosent av det en kommunalråd får, eller drøyt 100.000 kroner. Dette gjelder Pensjonistpartiet, Senterpartiet og RV. Samtlige partier får en grunnstøtte på 150.000 kroner samt en representantstøtte på 49.000 kroner.

...å godkjenne to ekstra politiske rådgivere til byrådet. Til nå har byrådet hatt to rådgivere, en for byrådsleder og en for finansbyråd. Nå får også byråd for miljø og byutvikling og byråd for oppvekst hver sin politisk rådgiver. Disse får 350.000 kroner i årslønn. Byrådet fikk i bystyret sterk kritikk for å øke antall rådgivere i et år der alle andre sektorer må spare, men med støtte fra byrådspartiene, Arbeiderpartiet og Frp fikk forslaget flertall i bystyre med god margin.