Eidfjord var en av kommunene som kom aller dårligst ut i Statens stråleverns landsomfattende radonkartlegging. 44 kommuner vært med i prosjektet.

— Det var ikke overraskende at det ble påvist radon i flere bolighus i kommunen, men vi hadde ikke trodd at omfanget var så stort som dette, sier Bjarne Boge, leder for areal- og miljøvernavdelingen i Eidfjord kommune.

Gratis måling

De huseierne som ikke har vært med på undersøkelsen får nå tilbud om gratis måling av radoninnholdet i sine boliger. Kommunen betaler dette.

Eidfjord kommune har valgt en åpen holdning overfor innbyggerne om problemet. Alle har fått brev fra kommunen, og tirsdag kveld inviterte kommunen til informasjonsmøte. Der ble det orientert om konklusjonene i undersøkelsen, og hvilke forebyggende tiltak som kan settes i verk.

Kinsarvik verre

— Mitt inntrykk er at folk tar dette med fatning, sier Bjarne Boge.

Radonverdiene som er påvist i Eidfjord, er ikke på langt nær så høye som dem som ble avdekket i et boligfelt i Kinsarvik på 1990-tallet. Der ble det målt over 30.000 becquerel, noe av det høyeste som er registrert i Norge. I Eidfjord lå den høyeste målingen på 4400 becquerel. Tiltaksgrensen for å bedre inneklimaet er satt til 200 becquerel per kubikkmeter inneluft.

Kan forebygges

Det er særlig boligfeltene Lægreid og Hereid som er utsatt for radon. Her bor 90 prosent av innbyggerne i Eidfjord. Boligene ligger på morenerygger som for en stor del består av sand og andre løsmasser.

Problemene med radon kan forebygges. Nye boliger kan konstrueres med bedre ventilasjon og isolering. Eksisterende hus kan også vernes mot radon.

— I utgangspunktet må huseieren selv betale radonforebyggende tiltak, men Husbanken har en tilskuddsordning, sier Bjarne Boge.