Det er så tett at det er umulig å se bunnen 20 cm lenger der nede.

— Jaså, er den grønn igjen, sier professor Petter Larson.

I flere år har han vært opptatt av vannkvaliteten i Smålungeren. Han har ikke vært i Bergen på noen uker, og har derfor ikke sett vannet selv, men mener det må være grønnalger.

 • Hvorfor er det så tett?
 • Det er for mye næringssalter i vannet. Hva som er grunnen til det, er ikke så godt å si, men det kan være rester igjen etter kloakkutslippet for to år siden.

Heldigvis er det ikke giftig, legger han til.

Ingen vei ut

I desember 2007 var det en feilkobling i kloakksystemet som gjorde at Smålungeren ble fylt opp med det som skulle helt andre steder. Den julen stinket det kloakk over hele sentrum, og vannet ble gråsvart.

Da ble problemet løst ved at det ble sluppet inn ferskvann fra Svartediket. Dette presset det forurensede bunnvannet ut i Storelungeren gjennom et rør, og etter noen uker ble det bedre.

Så ble røret stengt, og tilførselen av de dyre dråpene fra Svartediket stoppet.

Problemet for Smålungeren er at det vannet som er her, er innestengt. Her er ingen elver som hele tiden tilfører nytt og fjerner «gammelt».

Opprinnelig var det en god åpning mot Storelungeren slik at flo og fjære hele tiden byttet ut sjøvannet. Da var det heller ikke noe stort problem at byfolket dumpet boss og tømte kaggene her, men noe av dette ligger fortsatt på bunnen som næring for grønnalgene.

Nå er det innestengt. Åpningen mot havet er lukket.

Det regner for lite

Det som kommer inn av næringssalter blir derfor værende her.

Vi skulle ikke tro at for lite regnvann var noe problem i Bergen, men siden vi mangler elver blir det bare tilgang av gatevann, og det er for lite.

I år har det vært tørrere enn normalt. Det «mangler» en god del vann, og i mars var det så lite vann i magasinene at situasjonen var kritisk. Vi måtte spare. Siden har tilførselen av regnvann vært liten, og i varmen har algene blomstret opp.

 • Hva skjer videre?
 • Når algene dør råtner de, og da vil det lukte.
 • Hva må gjøres?
 • Det er bare en eneste løsning, og det er mer ferskvann.

Bekkevann

 • Vil dere slippe innpå drikkevann?
 • Nei, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.
 • Normalt går vi inn i en regnfull tid nå, men vi vet aldri, så vi vil helst ikke bruke av drikkevannet. Vi følger med situasjonen, og etter ferien skal vi ta vannprøver. Men vi mener vi har kontroll på avløpssystemet, og føler oss sikre på at vi har tettet alle rør, så det skal ikke være noe tilførsel av kloakk denne gangen. Når algene klumper seg på overflaten skal vi fjerne dem.

— Kan dere få innpå mer ferskvann?

 • Nå er det bare vann fra nærområdet som ender i Smålungeren, men vi jobber med å få tilført gatevann fra flere områder, som Fjellsiden.
 • Hva med vannet fra Starefossen og bekkene i Forskjønnelsen?
 • Vi vil prøve å få tak i det, men på sikt. Målet vårt er at vannkvaliteten skal være god, og det skal være estetisk fint å se på. Men hvor lang tid det vil ta å få det til, vet vi ikke ennå.
 • Har dere tenkt å gjøre noe med bunnsedimentene?
 • Vi har diskutert om vi skal suge opp eller dekke til, men jeg kjenner ikke status nå. Vi vil evaluere etter ferien, sier Magnar Sekse.

Har du lagt merke til det grønne vannet? Bruk kommentarfeltet.