Det var i et intervju med Bergensavisen i november 2002 den markante SV-politikeren fortalte at hun selv var blitt utsatt for et overgrep.

— Det er slikt som sitter i. Det var en forferdelig ydmykelse. Dessuten hadde jeg enorm angst for at jeg hadde noe ansvar for det som skjedde. Det kan rett og slett ikke beskrives for noen som ikke har opplevd det.

Himle har vært aktiv i kvinnebevegelsen, deltok i etableringen både av Kvinnefronten og et støttesenter mot incest.

— Mine egne erfaringer har vært en drivkraft, sa Himle til BA.

Da BT intervjuet bydelspolitikeren om overgrep mot barn i 2001, ga hun uttrykk for at straffenivået i slike saker var for lavt.

— De som ikke klarer å styre snurrebassen sin overfor barn, bør bli kjemisk krastrert, sa Himle, og mente dessuten at domstolene tok for lett på overgrepssaker.

— Alle skal være sikret en rettmessig behandling i rettssystemet, men sånn som det er i dag må offeret bevise at overgriperen er skyldig. Jeg synes ikke det er særlig retteferdig, sa Himle.