Ulykken skjedde i 15-tiden 1. mai for to år siden. Piloten var på vei fra Samland i Hardanger til Suldal i Ryfylke da han bestemte seg for å mellomlande hos slektninger i Kvinnherad.

Men da helikopteret skulle lande på et jorde ved Løfallsstrand, traff det en løypestreng. Helikopteret var da ca. 30 meter over bakken og hadde en hastighet på ca. 30 knop, omtrent 55 kilometer i timen..

Tenkte på hjelm

Havarikommisjonen mener det er tilfeldigheter som gjorde at det i hovedsak kun oppsto materielle skader i ulykken:

«Dersom løypestrengen hadde truffet lavere, kunne helikopteret blitt fanget opp i understellet og tippet framover. Hadde strengen truffet høyere, kunne den blitt kuttet av hovedrotoren uten større konsekvenser, men den kunne også ha ødelagt hovedrotoren,» heter det i rapporten deres. Videre:

«Fartøysjefen opplyste at han i tiden mellom at de traff strengen og til de traff bakken rakk å tenke at de skulle hatt på seg hjelm, noe SHT slutter seg helhjertet til.»

Lettere skadet

Ulykken skjedde i forbindelse med en privat flytur. Helikopterpiloten, en 47 år gammel mann, hadde med seg én passasjer. Begge slapp fra det hele med lettere skader.

Løypestrengen var ikke inntegnet på noe kart. Piloten hadde noe motlys og fikk ikke øye på den rustbrune, åtte millimeter tykke stålstrengen.

Helikopteret som havarerte, var av typen Robinson Helicopter Company R-22 Beta.

LØYPESTRENGEN: Helikopteret kom fra venstre og ble liggende på jordet til høyre i bildet. Strengen gikk fra A gjennom skogen, videre over åpent lede til stolpen B og til festet i bakken under bildekanten. Strengen kan skimtes på begge sider av B.
HAVARIKOMMISJONENS RAPPORT