— Jeg vil ikke la meg stoppe av et firkantet regelverk, sier Haukenes. Nå har han bestemt seg for å anke avslaget fra Nav til Trygderetten. Han får full støtte fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,(FFO).

— Navs regelverk setter en aldersgrense på 26 år for tilskudd og utlån av hjelpemidler til trening. Men det er ikke bare ungdom som har nytte av trene. Det er bra for absolutt alle uansett alder, sier administrasjonssjef i FFO, Andreas Habberstad.

Må bevege seg

En sjelden, kronisk muskelsykdom har gjort Haukenes til rullestolbruker.

— Før jeg fikk sykdommen, var jeg aktiv og holdt meg i bevegelse slik at jeg klarte å holde vekten nede. Men de siste fire årene har jeg vært avhengig av rullestol. Dermed har også vekten min gått opp fordi jeg ikke får beveget meg tilstrekkelig. Blant annet er finmotorikken i føtter og fingre dårlig, sier Haukenes.

Den spesielle treningssykkelen som Haukenes har søkt om, har motor og pedaler som dekker hele fotsålen.

— Både legen og fysioterapeuten min mener at regelmessig trening med dette apparatet vil gi meg styrke slik at jeg kan reise meg fra rullestolen og stå ved egen hjelp.

Sykkelen er allerede i bruk ved Løvåsen og flere andre sykehjem i Bergen.

— Derfra meldes om at beboerne både blir sterkere og i bedre humør av å bruke treningsapparatet, sier Haukenes.

Aldersgrense som hinder

Fylkesdirektør i Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes sier at Nav har klare regler for hvilke grupper som kan få tilskudd til treningsapparater. Det går en øvre grense på 26 år for hjelpemidler til trening og sport. Lovverket må endres dersom også voksne skal kunne ta imot slike tilskudd.

Bogsnes sier at Nav er klar over at brukerorganisasjonene flere ganger har bedt myndighetene om å heve aldersgrensen uten å vinne frem.

— En slik lovendring vil være avhengig av en politisk beslutning, sier hun og peker på at det finnes andre muligheter for brukere som trenger hjelp til å trene opp funksjonsevnen. Nav-kontorene vil kunne bistå med å søke om aktuell støtte, sier hun.

- Urimelig

FFO har jevnlige møter både med stortingspolitikerne og med den politiske ledelsen i Arbeidsdepartementet.

— Vi har flere ganger pekt på det urettferdige i at voksne med nedsatt funksjonsevne ikke kan søke tilskudd til treningsapparater. Vi vet at alle aldersgrupper kan øke livskvaliteten og funksjonsevnen sin ved å trene. Derfor er det urimelig at regelverket setter grenser for hvem som kan få økonomisk støtte til treningsapparater: Vi vet at det hindrer mange av våre medlemmer i å komme i gang, sier Habberstad.

I Arbeidsdepartementet er det beregnet at det vil bety en årlig merutgift på 60 millioner kroner å oppheve aldersgrensen.

— En svært billig investering, mener Habberstad.

På glid

Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet opplyser at hjelpemiddelutvalget som ble nedsatt for å gjennomgå regelverket for tildeling av hjelpemidler har foreslått å oppheve aldersgrensen.

— Nå vurderer regjeringen å følge opp forslaget, sier hun.

Hun peker på at alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnet – også i sport og lek.

— Hjelpemidler det er snakk om her er svært kostbare og omfatter blant annet to- og trehjulssykkel, pulker, kjelker og rullebrett. Vi er særlig opptatt av gjenbruk og bedre utnyttelse av hjelpemidlene vi har, sier Lund.