TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Vi holdt stoppflagget ut, men en bilist bare peiste forbi. Han respekterte oss ikke, sukker elevrådsleder Alexander Kvalheim ved Damsgård skole. Han har selv vært med i skolepatruljen ved skolen. Nå er den kuttet. Politiet mener sikkerhetsmarginene ikke kan overholdes.

Selv de største elevene er for små til å beskytte de minste. Fyllingsveien, en av hovedveiene mellom Laksevåg og Fyllingsdalen, har i mange år vært trafikkfarlig. Trafikken er stor på morgenkvisten når elevene skal krysse veien. Her er bakke, svingete vei og stor fare på glatt føre.

— Det er ille at ikke barnas skolevei kan sikres bedre. Mange foreldre er urolige når de sender barna til skolen, sier FAU-leder Mona Lillejord. Flere ganger har skolen bedt om lysregulert overgang og opphøyet gangfelt. Statens Vegvesen Hordaland og Bergen kommune har til nå bare gitt avslag, opplyser lærerne Ingunn Nonaas og Trygve Nilsen.

— Barn tas ikke på alvor. Hvem har ansvar for barnas sikkerhet? spør Mona Lillejord.