— I dag har vi bare ett menneske på kontoret som bruker hele sin tid til å følge opp skjenkekontrollene. Det er altfor lite. Vi skulle gjerne hatt økt bemanningen på dette området, sier Gro Gaarder, leder for kontoret for skjenkesaker i Bergen.

I helgen ble det kjent at skjenking på utestedene til gjester som allerede er overstadig beruset, er et problem i Bergen.

En undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viste at på seks av syv utesteder fikk gjester som allerede hadde fått mer enn nok, kjøpe mer alkohol. Det var skuespillere som spilte fulle som gjennomførte testen.

Kontoret disponerer i alt 27 kontrollører som sjekker hvorvidt utestedene følger alkoholloven og skjenkebestemmelsene.

Ofte kontroller

— Kontrollørene er ute på kontroller hver eneste helg. Også på hverdagskvelder går de rundt. Men det er helt klart at vi burde hatt større kapasitet til å følge opp kontrollene, sier Gaarder.

Tallet på skjenkesteder har for øvrig blitt tredoblet siden midt på nittitallet.

I 1993 var det 93 skjenkebevillinger i Bergen kommune. I 2007 var det antallet økt til 315.

— De siste årene har antallet bevillinger holdt seg nesten konstant. De fleste bevillingene er gitt til barer og restauranter i sentrum, sier Gaarder.

I år har 14 skjenkebevillinger blitt inndratt som følge av at utestedene har brutt alkoholloven. Til sammenligning ble det bare foretatt to inndragninger i fjor. Fra år 2000 til 2005 varierte antallet inndragninger fra ingen i år 2000 til fire i 2004.