Ifølge arbeids— og velferdskontoret NAV i Hordaland var det ved utgangen av september 4121 helt arbeidsledige i fylket.

Samtidig hadde NAV registrert 3069 ledige jobber, men det er langt fra alle stillingene som skal besettes.

— Vi fanger opp mellom 40 og 60 prosent av de ledige stillingene, forteller Harald Simonsen som er fungerende avdelingsdirektør for marked og samfunn i NAV Hordaland.

Ifølge Simonsens anslag vil det dermed være 50 prosent flere ledige stillinger enn det er personer som kan fylle dem.

Tør ikke spå bunnivå

— Vi må tyve år tilbake for å finne en så lav ledighet. Antall ledige synker i alle yrkesgrupper, sier Simonsen.

Antallet ledige i Hordaland utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 26 prosent fra samme tid i fjor.

— Jeg trodde i sommer at antall ledige begynte å jevne seg ut. Men nå har det har gått mer ned enn forventet. Nå vet jeg ikke lenger om bunnen er nådd, sier Simonsen.

Til tross for det lave antallet ledige er NAV ennå ikke fornøyd:

— Utfordringen er de yrkeshemmede. Der har vi en stor oppgave for arbeidsgiverne om at de må ta inn folk som er kvalifisert gjennom oss og klar for arbeidsmarkedet igjen, sier Simonsen.

Ifølge NAV sine tall har andelen ledige i denne gruppen nesten ikke gått ned.

Faller mest i Sogn/Fj..

På landsbasis hadde NAV ved utgangen av september registrert 43.400 personer helt uten arbeid. Dette tilsvarer 1,8 prosent av den norske arbeidsstyrken og er en nedgang på nesten 15.000 personer fra ett år tilbake.

Sogn og Fjordane er sammen med Rogaland fylket med lavest ledighet (1,1 prosent). Med en nedgang på 37 prosent det siste året, har også ledigheten falt mest i Sogn og Fjordane.

Finnmark har landets høyest ledighet med 3,1 prosent, mens Oslo følger på annenplass med 2,4 prosent.