Sjekk referanser

Når du finner en leietaker, innhent og sjekk referansene til vedkommende. Ring arbeidsplassen eller studiestedet og få bekreftet at leietakeren faktisk jobber/studerer der.

Inngå skriftlig og gyldig kontrakt

Huseierforeningens blå husleiebok er anbefalt.

Kontrakten må inneholde en såkalt utkastelsesklausul. Leietakeren kan kastes ut dersom de ikke oppfyller betingelsene i kontrakten. Leiekontrakten kan være tidsbestemt, men ikke kortere enn tre år. Er den kortere, vil kontrakten være ugyldig. Dersom utleier selv bor i huset og bare leier ut ett leieobjekt, er det unntak for treårsregelen. Minstetid er da ett år. Bli enig om gjensidig oppsigelsestid. Den er gyldig også før de tre årene er gått.

Ta bilder

Det kan være lurt å ta bilder av leiligheten før den leies ut. Bildene kan brukes som bevis ved et rettsoppgjør eller ved gjennomgang av leiligheten før leietaker flytter ut. Ta høyde for normal slitasje fra da bildene ble tatt.

Se over leiligheten

Se over i fellesskap med leietaker før nøklene leveres tilbake. Se etter manglende vask og eventuelle skader på inventaret. Leietakeren skal få mulighet til å utbedre vask eller skader før utleier krever erstatning/betaling for rengjøring.

Depositum

Depositumet bør være tilsvarende tre måneders husleie og skal settes inn på sperret konto.

Verken leietaker eller utleier kan ta ut beløpet med mindre begge parter signerer. Dersom utleier får medhold i retten om erstatning kan han vise domsavsigelsen i banken for å få ut pengene. Depositumet bør ikke brukes som forskudd på leie. En slik ordning fungerer dårlig, da utleier ikke har noen sikkerhet etter at leietakeren har flyttet ut.

Til slutt

Før du leverer fra deg nøkkelen, sjekk at første husleien er betalt, avtalt depositum er overført og kontrakten er underskrevet.