De største kloakkrenseanleggene skal utbygges slik at de tilfredsstiller nye rensekrav. Dette gjelder utslippene fra Holen, Ytre Sandviken og Kvernevik.

De små derimot, skal få beholde dagens enkle mekanisk rensing. Dette er ikke i tråd med kravene i regelverket, påpeker fylkesmannens miljøvernsjef Terje Aasen.

Kritikken mot kommunens renseplaner kommer i en gjennomgang av den nye hovedplanen for vann— og avløp.

Når det gjelder vannforsyningen får kommunen godord fra Statens Hus. Gamle og defekte vannledninger skal skiftes ut og vannkvaliteten sikres gjennom dobbel rensing av råvannet.

Norge burde i det hele tatt legge mer vekt på dobbel rensing av råvannet, slik resten av Europa gjør, og mindre på å legge strenge restriksjoner på nedbørsfeltet, heter det i kommentaren.

Når det gjelder avløpsplanen har Bergen lagt listen for lavt, ifølge miljøvernavdelingen. Rensekravene skal gjennomføres innen 2008, mens Bergen har en plan som strekker seg til 2012. I tillegg har altså Bergen lagt opp til mekanisk rensing i anlegg der kravene er høyere.