Krügerhuset kalles det også, og blomster og ballonger i vinduet har det. Sånn har det stått og vist seg frem helt siden eksplosjonen på Vågen i 1944 ødela nabobebyggelsen. Nå er det bare et tidsspørsmål før det litt vindskeive huset forsvinner mellom de to ny Bob-blokkene som skal skyte fem etasjer i været på begge sider. For i disse dager både graves og skytes det på harde livet i Nordnesveien. Naboer har tidligere gitt uttrykk for at de gjerne så at det var blitt bygget lave trehus i strøket, mens Bob har vist til kommunens ønske om at det skal bygges gode boliger på ledige tomter i strøk der det allerede finnes vei, vann, kloakk og skole. Fortetning, som det heter på byråkratspråket.

Tegneren Kåre Eikeland ville uansett fange stemningen i Nordnesveien, før den nye tid kommer...

TEGNING: KÅRE EIKELAND