— Jeg gir meg ikke. De får komme og taue bort bilen min, sier Vågenes.

Han er oppgitt over feiden og reagerer på at kommunen bruker advokat mot ham. I 1988 kjøpte faren Sandviksboder 21, der han har drevet taktekkerforretning. I dag er det sønnen Kenneth som styrer butikken. De har parkert på plassen utenfor sjøboden i 26 år. De siste årene har parkeringsstriden pågått.

- Kommunal utpressing

  1. november i år fikk han et brev fra Sandviksboder Kystkultursenter, som eies av Bergen kommune. De tilbyr ham parkering mot å få benytte båtplassen hans utenfor sjøboden han driver firmaet fra. Etat for Bygg og Eiendom i Bergen kommune stiller seg bak kystkultursenterets krav om å få tilgang til båtplassene til Vikenes.

— Vi oppfatter dette som kommunal utpressing og en ekstrem forskjellsbehandling. Mens andre kan betale penger for soneparkering, må vi betale i form av en tjeneste mot en annen tjeneste. Dette bringer opp spørsmålet om man også i andre forhold kan gjøre opp utestående med kommunen i form av produkter eller tjenester. Det kan åpne for uante muligheter, som verken kommunen eller vi innbyggere er tjent med, sier Vågenes.

— I fjor mistet vi plassen for vår servicebil. Vi fikk dessuten avslag på vår anmodning om parkeringsbevis i denne sonen med begrunnelse at vår eiendom falt utenfor sonen. Alt vi ber om er å få parkere utenfor vårt firma, og vi vil betale, legger han til.

P-KRAV: Kenneth Vågenes driver forretning i Sandviksboder 21. Nå får han ikke parkere med mindre han stiller båtplassen sin til disposisjon for kommunen.
TOR HØVIK

— Sikrer Vågenes

Egil Sunde er daglig leder i Sandviksboder Kystkultursenter. Han er klar på at Vågenes parkerer på Kystkultursenterets grunn, noe han ikke har rett til.

— Det er sterkt press på plassene våre, og vi ønsker å rydde opp i parkeringen ved å utdele parkeringsbevis til våre faste leietakere/brukere. Vi tilbyr altså Vågenes en rettighet han ikke har, noe vi mener han burde se positivt på, slik at han får faste plasser og ikke må kjempe om de få plassene vi har, sier Sunde.

— Dette vil også være en løsning som i større grad sikrer Vågenes tilkomst med varer til eiendommen, da feilparkering som blokkerer tilkomsten kan elimineres. Som motytelse for to faste parkeringsplasser, ønsker vi avtale om å bruke en båtplass på ca. 12 meter langs en flytebrygge han eier halvparten av midt inne i kystkultursenterets havn, legger han til.

Båten til Høyre tilhører Kenneth Vågenes. Bergen kommune krever adgang til hans båtplass for å la ham få parkeringsplass for bil.
TOR HØVIK

Kommunen støtter kystkultursenteret

— Er det ikke spesielt at kommunen krever båtplassen til en næringsdrivende for at han skal få parkere utenfor sitt firma?

— Dette er et forslag til byttehandel som bør dekke partenes interesser. Vi ønsker ikke å fortrenge Vågenes sin båt, da vi mener det er mulig å finne grei plass til denne også, svarer Sunde.

Han får støtte fra Etat for Bygg og Eiendom i Bergen kommune, som stiller seg bak kravet.

— Kystkultursenteret leier arealet av kommunen og disponerer således plassen som Vågenes har parkert på. Han har aldri hatt rettigheter til å parkere der eller bruke arealet som lagerplass, sier Øystein Fykse, jurist i Etat for Bygg og Eiendom i Bergen kommune.

- Vanlig å betale

Han opplyser at det er Bergen kommune som eier plassen.

— Men er det ikke spesielt at kommunen krever båtplass av en næringsdrivende for at han skal få parkere utenfor sin egen bedrift?

— Dette blir en forretningsmessig sak mellom kystkultursenteret og Vågenes. Vi har ingen innsigelser til at kystkultursenteret forsøker å få til en ordning, der de får adgang til båtplass mot at Vågenes får parkere.

- Er det vanlig at Bergen kommune krever båtplass eller andre ytelser enn penger for at folk skal få parkere?

— Nei, det vanlige er at vi krever ytelser i form av penger, svarer Fykse.

- Det sliter

Kenneth Vågenes sier saken preger ham sterkt, både helsemessig og økonomisk. Han har selv engasjert advokat i feiden med kommunen.

— Det sliter på både kropp og lommebok. Det første er det verste. Vi har grei økonomi, men jeg hadde aldri trodd at kommunen skulle gå til krig mot meg på denne måten. Vi driver lovlig, betaler skatt og kjøpte en sjøbod som var i elendig forfatning. Vi har brukt millioner på å ruste den opp. Så skal kommunen ha båtplassene våre. Det er skammelig oppførsel.