I et notat skrevet av advokat Pål Magne Bakka gjengis flere samtaler mellom Kristinas far og viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland. Det skal ha vært vitner til flere av samtalene. Kvinnsland skal blant annet ha sagt at dersom Hjartåker ikke ville gi sitt samtykke til at behandlingen ble avsluttet, ville han ikke få være til stede når datteren døde.

— Presset var helt forferdelig. Det var umulig å tenke klart, og etter en av samtalene måtte jeg legge meg rett ned. Jeg hadde ikke lyst til å godkjenne at behandlingen ble avsluttet, men da ville jeg ikke få være med på prosessen. Det var et forferdelig ultimatum, sier Oddmund Hjartåker.

Samtalene med Kvinnsland skal ha funnet sted i perioden etter at dialogen mellom partene brøt sammen. Hjartåker ønsket å få andre leger til å vurdere datterens tilstand før avgjørelsen om å avslutte behandlingen ble tatt. Han fikk først beskjed om at dette var i orden.

Et sykehus i Hvidovre utenfor København sa seg villig til å ta imot Kristina på bakgrunn av journalen hennes og andre medisinske dokumenter. Men da ledelsen på Haukeland fikk høre dette, skal de ha sendt en større mengde informasjon om tilstanden hennes, slik at legene på det danske sykehuset ombestemte seg. Oddmund Hjartåker ble svært skuffet og overrasket over dette.

— Jeg opplevde at legene lovte mye når jeg spurte om vurdering fra uavhengige leger, men når det kom til stykket, så gikk det ikke likevel, sier han.

Hjartåker synes det er vanskelig å finne svar på hvorfor ledelsen på Haukeland har opptrådt slik den har gjort.

— Jeg har selvfølgelig tenkt på det. Helt til jeg opplevde det motsatte, trodde jeg at legene mente det de sa, sier han.

Viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland ville i går ikke kommentere saken.