• Jeg ble truet da vi nektet å levere asfalt. Men det verste er at utstyr blir stjålet, sier asfaltleverandør Jarle Odland (bildet). Flere av hans ansatte skal ha følt seg truet av omreisende steinarbeidere.

Omreisende steinarbeidere fra Irland og Storbritannia ankommer Norge årlig. De tilbyr å utføre hagearbeid og å legge asfalt og belegningsstein. Arbeiderne kommer med lastebiler og valseutstyr, og forsøker å benytte råvarer fra norske leverandører.

— Jeg fikk en truende telefon fra en mann med irsk aksent. Han kom med skjellsord jeg ikke vil gjenta. Grunnen var at vi ikke ønsker å levere asfalt, sier Jarle Odland, regiondirektør i asfaltprodusenten Lemminkäinen.

Bedragerifølge

De utenlandske steinleggerne har fått et dårlig rykte blant fagfolk, og kvaliteten på arbeidet skal være svært dårlig.

— Det som er ille er at folk tror at arbeidet de gjør er billig. De tar faktisk mer enn bransjen, og folk ender i stedet med å betale flere tusen kroner for veldig dårlig arbeid, sier Odland.

Svensk politi har i en årrekke etterforsket omreisende arbeidere fra Irland og Storbritannia.

Ifølge leder ved bedrageriseksjonen i Malmö-politiet, Örjan Håkonsson kommer det et par lastebillaster i året. De påtar seg steinarbeid, og forsvinner med forskuddsbetalingen uten at jobben er gjort ordentlig.

— De dukker opp hver vår og gjør enkelt og greit en dårlig jobb, sier Håkansson.

Resultatet er en rekke bedragerianmeldelser, men sjelden domfellelse.

Etter det Håkansson erfarer, har både Danmark, Nederland og Tyskland vært besøkt av de omreisende steinleggerne.

- Driver hærverk

Jarle Odland ble først kontaktet av utlendingene for en måneds tid siden.

Trusselepisoden skal ha funnet sted i slutten av april. Siden har ikke firmaet solgt varer til de omreisende veiarbeiderne.

— Mine kolleger har oppfattet dem som truende flere ganger tidligere, sier Odland.

Den siste måneden skal Odland ha blitt kontaktet på telefon av ulike personer innenfor miljøet minst tyve ganger.

— Det verste er at de stjeler utstyret vårt og driver hærverk, sier Odland. Han viser blant annet til at flere gassflasker skal være forsvunnet.

Også daglig leder i Asfalt Consulting AS, Ronny Eriksen, har vært i kontakt med de utenlandske steinarbeiderne.

— De har vært ute hos oss tre ganger for å skaffe råvarer. V i vil ikke ha noe med dem å gjøre, sier Eriksen, som selv ikke har følt seg truet av asfaltkjøperne.

Han mener det sjelden har vært så mange tilreisende som i år, og antar at det dreier seg om nesten 80 arbeidere som begynte å komme i slutten av mars.