– Jeg har aldri opplevd at noen har prøvd å presse meg til å endre konklusjon i en rapport, sier ingeniør Arild Østvold (bildet).

Tirsdag forrige uke fikk brannetterforskeren med mer enn 25 års erfaring en telefon fra elverkssjefen i Tysnes Kraftlag som han omtaler med ett ord: «Overraskende». Kraftlaget godtok ikke hans konklusjon om at brannen i en eldre møbelfabrikk på Gjerstad på Tysnes skal ha startet som følge av overspenning.

– Jeg skriver ikke under på at jeg har prøvd å presse ham; det har jeg verken motiv eller grunn for. Jeg ønsket en bedre utdyping. Konklusjonen er for lett, rett og slett, sier elverkssjef Steinar Austefjord i Tysnes Kraftlag.

– Knitrelyder og gnister Et steinfylt krater ved sjøkanten er alt som er igjen av den 600 kvadratmeter store fabrikken som brant natt til 2. august i fjor. I huset som var ombygd til utleieleiligheter, sov Audun Hellands sønn, en kusine og hennes sønn.

– Det var bare sekunder om å gjøre. De sprang i bare nattøyet. Livet var bud nummer én, forteller Audun Helland.

Via advokat har han krevd erstatning og erkjennelse av ansvar fra Tysnes Kraftlag. Mer enn ni måneder etter brannen venter han fremdeles.

Flere vitner skal ha hørt knitrelyder og sett gnister fra transformatoren ved Tysnes kyrkje noen timer før det begynte å brenne. Strømmen var også borte flere ganger den natten.

– 1500 volt Bergens Tidende har fått innsyn i brannrapporten som Østvold har skrevet på oppdrag for Elsikkerhet Øst og forsikringsselskapet Gjensidige. Konklusjonen er at jordledningen i inntaksboksen har «spor etter unormale strømoverganger som kan skyldes overspenninger fra høyspentnettet».

Videre spores feilen til en defekt isolator i transformatoren plassert ved kirken. Den skal ha falt i bakken, og dette medførte at store strømmer ble ført ut i jordingssystemet.

– Audun Hellands hus hadde bedre jording enn trafoens. All spenningen gikk derfor ned til Hellands hus istedenfor i trafoens, sier Østvold.

– Hvor sterk var strømmen?

– Det er gjort beregninger som viser cirka 1500 Volt. Normalt skal hus forsynes med 230, sier Østvold.

Byttet trafo etter brannen Ifølge ingeniøren satt informasjon fra Kraftlaget langt inne da han skulle etterforske brannen.

– De ville ikke si hvor transformatoren sto. Jeg brukte en hel dag på å finne ut av dette. Jeg forstår ikke hvorfor de oppførte seg slik.

Han har varslet sin overordnede og oppdragsgiver Gjensidige om saken.

– Jeg gjorde en feil tidlig i denne saken der jeg opplyste feil om hvor trafoen var sendt, vedgår elverkssjef Steinar Austefjord i Tysnes Kraftlag.

Han bekrefter samtalen med Østvold i forrige uke, men avviser at han har prøvd å påvirke konklusjonen i brannrapporten.

– Vi har ingen annen forklaring enn den som BKK og politiet har kommet med. Deres konklusjon er at feilen ikke lå hos oss.

– Bestrider du at det kom høyspent ut på lavspentnettet?

– Jeg bestrider ikke at det kan ha blitt sendt ut overspenning, men det er ikke godt å konkludere med hvor eller hva brannen startet av.

– Hvorfor byttet dere hele transformatoren noen dager etter brannen?

– Vi ønsker at folk skal kunne føle seg trygge. Når vi likevel skulle bytte ut den defekte isolatoren, skiftet vi hele trafoen. Det skulle uansett skiftes flere komponenter i masten på grunn av et oppgraderingskrav.

- SKYTESKIVE: - Det er alvorlig at kraftlaget ringer og prøver å få meg til å trekke konklusjonen, sier brannetterforsker Arild Østvold.
THOMAS RASMUS SKAUG, HAMAR ARBEIDERBLAD