BJØRN VATNE — Jeg trodde papirene mine ville bli behandlet på en skikkelig måte da jeg overlot dem til Notar. Det ble de åpenbart ikke, sier den tidligere kunden, som var i kontakt med Notar i forbindelse med salg av en bolig i fjor.

Torsdag forrige uke ble det oppdaget at en rekke mapper og dokumenter - som inneholdt til dels svært personlige opplysninger om personer i bergensområdet - var blandet med annet boss i en åpen container utenfor Notars kontor på Bryggen i Bergen. Blant annet ble det funnet en mappe som tihørte den tidligere mannlige kunden. Mappen inneholdt likningsattest, skjøter, kredittopplysninger, forsikringsavtale og eiendomsopplysninger. Også et personlig brev som mannen hadde skrevet til sin tidligere samboer lå i mappen, med både oversikt over gjeld dem imellom, og personlige hilsener angående forholdet.

Mektig irritert

Nå er mannen mektig irritert. Han synes saken er så ubehagelig at han ikke ønsker å stå frem med navn.

— Jeg har hørt om slike tilfeller tidligere, men ventet ikke at det skulle ramme meg, sier han.

Han ønsker ikke å forfølge saken videre, og har ikke merket noe som tyder på at personopplysningene er blitt misbrukt. Han synes likevel det er ubehagelig å vite at de har vært på avveie, og håper at dokumenter Notar har hånd om heretter blir oppbevart eller destruert på en forsvarlig måte.

Personen som kom over den åpne containeren i forrige uke, tok med seg papirene til Bergens Tidende. Finneren er både overrasket og provosert over hvordan enkelte bedrifter behandler kundeinformasjon. Blant annet fant han et gyldig pass som tilhører en tidligere Notar-ansatt. Containeren inneholdt også intern korrespondanse og verdivurderingsskjema som er av mindre sensitiv karakter.

Tar selvkritikk

Notar Eiendom har holdt til i lokalene på Bryggen siden 1994. På den tiden hevder de at det aldri har forekommet liknende tilfeller.

— Hvordan kan det skje at personopplysninger som dette kommer på avveie?

— Under rydding på våre kontorer har tydeligvis noen papirer havnet der de ikke skal. Her må det ha skjedd en svikt i våre interne rutiner. Det er bare å beklage, sier fungerende daglig leder Erlend Innset i Notar.

— Hva med passet som ble funnet?`

— Det kan vi ikke ta ansvar for. Passet tilhører en tidligere ansatt, og vi har ikke akkurat for vane for å oppbevare disse. Vedkommende kan ha mistet det her, og siden har det fulgt søpla ut, sier Innset.

— Det er i det hele tatt uvanlig at vi har så omfattende mapper som i dette tilfellet. De to største mappene er merket av en annen eiendomsmekler, og tydeligvis overlevert oss i forbindelse med et nytt salg. Rutinemessig skal de arkiveres eller makuleres etter at de ikke lenger er i bruk. Det er vanskelig å svare på hvorfor dette ikke har skjedd i vårt tilfelle, sier Innset.

Går gjennom rutinene

— Hva vil Notar gjøre for å forhindre at dette skjer igjen?

— Bedriften vil gå gjennom rutinene med de ansatte, og sørge for at det blir satt i system. Det som har skjedd er fullstendig uakseptabelt, sier bedriftens rådgiver Bjørn Kristiansen. Han legger til at han synes det er underlig at folk oppsøker containere for å romstere rundt.

— Men uansett skal vel ikke slikt kastes i bosset?

— Nei, det legger vi ikke skjul på, sier Kristiansen.

— Befant det seg mer i containeren, og hva har eventuelt skjedd med dette?

— Det må vi undersøke noe mer, men vi kan forsikre om at det vil bli fulgt opp, sier Kristiansen.

TAR SELVKRITIKK: Rådgiver Bjørn Kristiansen (t.v.) og fungerende daglig leder Erlend Innset i Notar gransker dokumentene som har havnet i søppelcontaineren under opprydding. Bedriften tar selvkritikk og lover forbedring. FOTO: KNUT STRAND