Mandag morgen startet forhandlingene mellom regjeringspartiene om en ny politisk plattform for den rødgrønne regjeringen de neste fire årene.

Samtidig skal partiene diskutere ny fordeling av statsråder og eventuelle endringer i regjeringsstrukturen.

Statsminister Jens Stoltenberg er nøye med å understreke at det ikke skal lages noen ny regjeringserklæring på linje med Soria Moria-erklæringen i 2005. Han legger vekt på at det ikke er noen ny regjering som skal lede landet de neste fire årene.

Det er ikke fastsatt noen tidsfrist for når forhandlingene skal være avsluttet.

– Vi vil bruke den tiden vi trenger. Det er ikke nødvendig å være ferdig før trontalen 8. desember fordi hva som skal skje neste år allerede er avklart i statsbudsjettet for 2010 som er ferdig.

Han slår fast at det ikke vil skje noen endringer i regjeringen før etter at statsbudsjettet er lagt fram 13. oktober.

– Statsrådsskiftene kommer når de kommer. Det er rimelig at de statsrådene som har vært med på budsjettarbeidet også får legge fram sine budsjetter, sier Stoltenberg.

Hvem vil du ha i regjering? Si din mening her.