Folketellingen 1875 for Hamre prestegjeld er omsider ferdig dataregistert og er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Åsane Historielag, Åsane bygdeboknemnd, Lindås sogelag, Meland sogelag, Osterøy sogelag og Bergen kommune v/Arna og Åsane kulturkontor.

Fra før er folketellingene 1801 , 1865, 1891 og 1900 for Åsane (Hamre) å finne på Digitalarkivet.

Hvem er med i folketellingen?

En kongelig resolusjon den 23. oktober 1875 bestemte at det skulle avholdes en folketelling den førstkommende 3. januar, altså 3. januar 1876. Folketellingen skulle skje prestegjeldsvis, og skulle utføres slik at alle som var i husholdningen denne dagen, både fastboende og de som var midlertidig tilstede skulle være med.

De som eventuelt var bortreist på tellingstidspunktet skulle også registreres. Slik gir folketellingen et øyeblikksbilde over hvordan husholdningene i prestegjeldet så ut, hvem som bodde der fast og hvem som var bortreist eller på besøk.

Vi får også vite om folk var blinde eller fattige, og om hva de arbeidet med. I Hamre prestegjeld var det i denne folketellingen 5808 personer fordelt på 955 gårdsbruk.

Hva kan folketellingen fortelle?

Folketellingen viser hver enkelt husholdning og hvem som hørte til denne. Vi får vite hver enkelt persons familiestilling, hvilket yrke vedkommende hadde samt alder og fødested.

Tar vi Flaktveit som eksempel, så ser vi at der var seks gårdsbruk med til sammen 45 personer. På de seks gårdsbrukene hadde de 5 hester, 1 føll, 34 kyr, 4 kalver, 86 sauer, 56 geiter, 2 griser, og avlet 12 og 5/8 tønner med havre og 23 tønner poteter.

Hvordan finner vi opplysningene?

Det er enkelt å finne svarene når vi bare vet hva vi vil vite! Det er mange innganger til dataene, både på gårds— og personnivå. Vil du se hvem som bodde på et bestemt sted, søker du på [gard] børjar på f.eks. [fla] for å finne gården Flaktveit.

Tilsvarende [gard] børjar på [Sal] for å finne Salhus. Vil du vite hvor mange som livnærte seg av fiske – velger du [yrke] inneheld [fisk] og får da vite at der er 47 som har yrket fisker, 5 fiskeri, og 34 laxefisker (laksefisker).

Vil du vite hvor mange foster- eller pleiebarn som var i prestegjeldet velger du [familiestilling] inneheld fost eller pleie og får til svar at der var 80 pleiebarn og 77 fosterbarn, altså 157 til sammen. Vil du vite hvor mange som er født i Bergen velger du [fødestad] inneheld (vis) [Bergen].

Vil du se hvor fabrikkarbeiderne i Salhus kom fra søker du frem arbeiderboligene der, f.eks. [gard] inneheld ”arbeider” og trykker på søkeknappen.

Besøk folketellingen 1875 for Hamre og finn ut hvordan det var i Salhus, Eidsvåg eller andre steder i Hamre prestegjeld i 1875!

Synes du det virker vanskelig? Se hvor enkelt det er å søke her. Vi viser deg trinn for trinn!

Aktuelle lenker:

Les og lær mer om folketellinger i Norge

Paul Sigve Amundsen