Hun mener skolen bør jobbe på to fronter:

— Hver enkelt skole bør ha regler for folkeskikk der det settes grenser for elevenes språkbruk. Samtidig er det viktig å bevisstgjøre elevene. Bruken av skjellsord kan settes inn i en faglig sammenheng og være en god inngang til å snakke om kommunikasjon og språklige virkemidler, sier Holst.