Det hele begynte da noen bestemødre og småbarnsmødre møttes på butikken på Fedje og diskuterte nyheten om at Kystverket anbefaler tildekking av ubåtvraket utenfor Fedje. De har ingen tillit til Kystverkets vurdering.

— Vi var skjønt enige. Dette finner vi oss ikke i, forteller Reidun Moldøen til Bergens Tidende.

Dermed var spiren lagt til det som ser ut til å bli et folkeopprør i den vesle øykommunen vest mot havet.

— Jeg kjenner ikke en eneste sjel her på øyen som har tro på at tildekking av vraket er godt nok. Fedje-folket vil ha fjernet kvikksølvet. Vi tenker på kommende generasjoner, sier Inger Steinsbø.

Diskusjonen på butikken endte med at en håndfull kvinner og noen menn i går var samlet for å etablere en aksjonsgruppe som skal arbeide for å påvirke de sentrale politikerne. Siktemålet er å få dem til å vedta at kvikksølvlasten i ubåtvraket skal heves.

Fakkeltog i protest

Marie Karlsen er valgt til å lede aksjonsgruppen.

— Vi må vise vår misnøye. Vi vil ikke at det skal stå i historiebøkene at Fedje-folket ikke protesterte mot tildekkingsalternativet, sier hun.

Aksjonsgruppen skal lage et opprop som de vil sende til Stortinget og regjeringen. Torsdag i neste uke vil de arrangere et folkemøte klokken 17 på fergekaien på Fedje. Der vil de be om tilslutning til oppropet og gå i fakkeltog til Kystverkets trafikksentral inne på øyen. De regner med at alt som kan krype og gå av Fedje-folk vil stille i fakkeltoget. Og de utfordrer de politiske partiene i fylket til å sende representanter for å være med på markeringen. De vil også forsøke å få sentrale personer i miljøbevegelsen til å delta i markeringen.

Entydig motstand

Kystverket har vært på to orienteringsmøter på Fedje for å orientere innbyggerne i kommunen om arbeidet som er gjort. Ifølge aksjonsgruppen var det stor skepsis blant lokalbefolkningen på disse møtene. Etter at Kystverket like før jul presenterte sitt forslag om å dekke til vraket, har skepsisen på Fedje vokst til motstand mot dette alternativet.

— Jeg opplever at der er en nokså entydig holdning her på øyen: Tildekking er ikke godt nok. Kvikksølvet må fjernes, sier Inger Steinsbø.

- Mulig å heve vraket

— Norge kan ikke være bekjent av at kvikksølvet får ligge her ute i havet, sier Marie Karlsen.

— Norge var aktiv for å få stoppet atomutslippet i Sellafield. Nå må vi sørge for å feie for vår egen dør, sier Reidun Moldøen.

En av mennene i aksjonskomiteen, Stian Herøy skyter inn:

— Det anerkjente nederlandske bergingsfirmaet SMIT Salvage mener det er mulig å heve vraket. Jeg tror at hensynet til kostnadene gjør at Kystverket har valgt å foreslå den billigste løsningen. Men i denne saken må det ikke stå på penger, sier han.

VEGAR VALDE