Han har samlet inn mellom 700 og 800 underskrifter fra bekymrede sambygdinger som oppfordrer kommunen til å granske saken.

— Det er for mye kreft i bygden. Selv har jeg hatt hjernekreft, andre har fått magekreft. Tre små barn ble syke og en døde, forteller Holen, som ikke har dokumentert antall tilfeller.

Til det åpne informasjonsmøtet kommer forsker Tor Haldorsen fra Kreftregisteret. Han skal informere om kreft generelt og statistikken fra Vik i Sogn spesielt.

— Det er ikke spesielt mye kreft i Vik i Sogn. I en så liten kommune er det ventet 20 krefttilfeller årlig med den alderssammensetning som er der, sier Haldorsen.

Dette svaret slår ikke Bjørn Kjetil Holen seg til ro med.

— Dersom dette er normalt blir det nesten for en forkjølelse å regne, sier Holen. Selv har han gått til behandling i to år på Haukeland universitetssykehus. I dag er han frisk og driver innsamling til kreftsyke barn på sykehuset.

Hovedtyngden av krefttilfellene er konsentrert i sentrum av Vik i Sogn. Det bekrefter Oddbjørn Ese, sektorleder for helse og sosial i sognekommunen. Han kan ikke på stående fot si hvor mange tilfeller det er snakk om.