Tirsdag klokken 18 har bydelsstyret i Åsane kalt inn til folkemøte om trafikksituasjonen.

— Vi ønsker å få vite mer om hva som kommer til å skje med trafikken i Åsane. Derfor har vi invitert både Vegvesenet, Skyss, NSB og byrådsavdeling for byutvikling til å fortelle om sine planer, forteller bydelsstyreleder for Åsane, Guttorm Alvsaker.

Det er også lagt opp til at publikum får stille spørsmål etter innleggene.

— Vi tar opp tunneler, parkering og kollektivtrafikk med buss, bybane og mulig jernbane. I tillegg kommer vi til å snakke om hvordan det skal se ut i de sentrale delene av Åsane. Dette er tema som opptar svært mange, sier Alvsaker.

Han regner med lokalet i Åsane nye kirke vil bli fullt av folk fra Åsane, Arna og Bergen sentrum.

— Jeg tror det er mange som egentlig ønsker å reise kollektivt, vi må bare legge skikkelig til rett for det. Mer gulrot, mindre pisk, sier FrP-politikeren og nevner parkeringsmulighetene rundt Åsane terminal som et eksempel.

— Vi er enige om at vi ønsker et godt kolektivtilbud, men nå må vi se på hvordan, sier han.

Må leve med køer lenge

Innen to år er trolig det

nye toplanskrysset på Nyborg ferdig. Dette krysset vil sluse unna mye av lokaltrafikken, slik at den ikke står og stanger mot gjennomfartstrafikken.

Men krysset løser ikke de lange køene som hver dag oppstår ved rundkjøringen i Vågsbotn. Her møtes trafikk fra Arna med biler som skal til Nordhordland og nordlige deler av Åsane.

Det neste store veiprosjektet i Åsane blir

Eikåstunnelen . Den opprinnelige planen for tunnelen måtte forkastes på grunn av ny sikkerhetskrav fra EU.

— Vi har prøvd å modifisere løsningen med en bredere tunnel og betongvegg i midten. Det nye forslaget er ikke i tråd med veinormalene i Norge og vi venter derfor på en godkjenning fra Vegdirektoratet, sier prosjektleder Arne Eltvik i Statens vegvesen til bt.no.

Det betyr også at tunnelen blir rundt 50 millioner kroner dyrere. De siste kronene er foreløpig ikke på plass.

— Tunnelen blir bred nok til trafikken kommer seg forbi selv om en bil stopper opp, sier Eltvik.

Venter på Nyborgtunnelen

- Vil Eikåstunnelen redusere køene i Vågsbotn?

— I forbindelse med tunnelbyggingen vil vi også utvide rundkjøringen i Vågsbotn. Det vil hjelpe litt, men det er først og fremst trafikksikkerhet som er bakgrunnen for tunnelen. Det er en del ulykker på denne strekningen, sier prosjektlederen.

Veistrekningen fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua er kraftig underdimensjonert for dagens trafikk. De kommende årene er det også ventet boligvekst i området og tilflytting av næringsvirksomhet.

— De trafikale problemene blir ikke løst før

Nyborgtunnelen er på plass, sier Eltvik.

Bompenger

Staten har satt av penger til Nyborgtunnelen fra 2014. Hvis resten av pengene hentes inn som bompenger og byggetiden er tre til fire år kan tunnelen tidligst stå ferdig rundt 2017.

— Det skal lages en reguleringsplan, finansieringen må på plass, saken skal opp i Stortinget og arbeidet skal ut på anbud. Disse tingene kan ta lang tid, sier sjefingeniør Magnus Natås i Statens vegvesen.

Han anslår at byggingen av Nyborgtunnelen vil koste to til tre milliarder kroner.

På Åsane-siden vil motorveien fra Bergen svinge til venstre et lite stykke før Gullgruven. Først vil det være en liten tunnel gjennom haugen ved Saurås. Motorveien fortsetter så et stykke langs Salhusveien før det kommer en lang tunnelen som ender ved Nordhordlandsbrua.

- Kan en slippe unna bompengene ved å kjøre gamleveien til Nordhordland når Nyborgtunnelen er ferdig?

— Nei, når det er snakk om så korte avstander må vi ta inn bompenger også på omkjøringsveien. Ellers ødelegger vi både for finansieringen, trafikken og miljøet, sier Natås.

Når tror du Åsane-køene er over?