Møtestedet er altså ikke Åsatun, som det feilaktig står i en notis i dagens Bergens Tidende.

Temaet for møtet er kommunedelplanen for sentrale deler av Åsane og trafikkløsningen for veien fra Nordhordlandsbroen.

Bydelsstyreleder Arvid Blommedal oppfordrer alle åsabuer til å komme på kveldens møte.