Beboere i Telleviksvegen i Salhus har i mange år kjempet for å få en trygg skolevei til barna som bor langs veien.

Det toppet seg etter sommeren da Bergen kommune mente at veier ikke var «særlig farlig eller vanskelig» etter at de blant annet telte biler midt i skoleferien.

— Det er virkelig provoserende. Hvordan kan de gjennomføre en befaring midt i sommerferien og si at denne veien ikke er en farlig skolevei, sa Steinar Knudsen i Salhus Vel til Bergens Tidende i slutten av august. Knudsen har bodd i Tellevikvegen siden 1991.

Folkemøte om veien

I går inviterte Veiaksjon Salhus til folkemøte i Salhushallen for å markere den uholdbare trafikksituasjonen i Salhus som følge av økende gjennomgangstrafikk til og fra Nordhordland. Veiaksjon Salhus er en arbeidsgruppe satt ned av Salhus Vel og FAU. Gruppen jobber mot en permanent løsning på trafikkproblemene i Salhus.

— Det kom 132 personer på møtet og det synes jeg er bra for en liten bygd. Engasjementet blant dem som møtte opp var også veldig bra, sier Steinar Knudsen.

Han forteller at det kom opp mange forskjellige forslag til å bedre trafikksituasjonen.

— Det var mange av forslagene som bar preg av år med irritasjon rundt situasjonen. Det gikk blant annet på flere fartsdumper og lenger 30-sone og så var det også stor støtte bak forslaget om gjennomkjøring forbudt morgen og ettermiddag, sier han og legger til:

— Jeg tror spesielt det siste forslaget er mulig å få til på kort sikt.

Krever telling av Vegvesenet

Salhus Vel har jobbet i mange år med trafikksikkerheten langs Tellevikvegen. De viser til at trafikken gjennom Salhus ble femdoblet etter at Nordhordlandsbrua ble åpnet i 1994 og mener at det i all hovedsak skyldes striler som tror at de sparer tid i stedet for å kjøre E39. Målinger foretatt av Statens vegvesen i 2009 viser at det under normal kjøring er 2 minutter å spare.

Salhus Vel har forsøkt det meste for å gjøre veien mer trafikksikker. Så langt har de klart å få på plass 30-sone og noen fartsdumper. Men de mener at dette ikke er nok.

Nå håper Knudsen at folkemøtet kan være med på å legge nytt press på veivesenet.

— Vegvesenet har tidligere sagt at de ikke vil foreta målinger her før Eikåstunnelen er på plass. Vi krever nå at veivesenet skal foreta egne og ordentlige målinger både før og etter at tunnelen åpner, sier Knudsen.

Knudsen sier at de også vil fortsette å foreta egne målinger for å sjekke hvor mange som bruker veien til gjennomkjøring.

— Folk i området er glad for at det nå blir tatt et initiativ og stiller seg bak. Nå er det bare å jobbe videre og vi skal være spesielt aktiv opp mot fylkeskommune og veivesenet, sier han.