— Fortvilende, sier rektor Bjørn Berentsen ved Åsane Folkehøgskole. Han opplyser at skolen vil miste tilskudd på mer enn en million kroner med de foreslåtte endringene. Regjeringens forslag vil særlig ramme de såkalte kortkursene.

— Blant kortkursene vi har arrangert de siste årene er kurs for aleneforeldre, festspillkurs for pensjonister og kurs for korsangere. Dette er kurs som henvender seg til et bredt lag av befolkningen i Bergens-området. Årlig har vi rundt 2000 deltakere, sier Berentsen.

Kunnskapsløft?

I rene kroner betyr den nye modellen at Åsane Folkehøgskole får en million kroner mindre i tilskudd til kortkurs.

— At dette er en del av kunnskapsløftet i norsk skole er mildt sagt underlig, sier Berentsen. Han har nå bedt SV-topp i Bergen, Oddny Miljeteig, om å snakke partikollega, kunnskapsminister Øystein Djupedal «til fornuft».

På toppen av Kunnskapsdepartementets forslag til nye forskrifter for folkehøyskolene, har regjeringens kutt i tilskuddene i statsbudsjettet skapt sinne blant ledere og rektorer.

- Hva ligger bak?

Folkehøyskolerådet har beregnet budsjettkuttet til 25 millioner kroner. - Med 12 millioner mindre til korte kurs, er den reelle reduksjonen på 37 millioner kroner, sier Odd Arild Netland, sekretær i Folkehøyskolerådet.

Det er 77 folkehøyskoler i Norge, og det årlige elevtallet er rundt 6500.

— Det er overraskende at SVs første kunnskapsminister ofrer folkehøyskolen i sitt aller første statsbudsjett. Man kan undre seg på hva som ligger bak, uttaler daglig leder Øyvind Brandt i Informasjonskontoret for Folkehøyskolen.