Sogn og Fjordane får kroner 2.420.000 for 2004, inkludert 920.000 til Trivselshagen i Gloppen kommune.

Til sammen har direktoratet delt ut 10 millioner kroner til regionale og lokale partnerskap for folkehelse

Sju fylker tildeles midler til partnerskap for folkehelse, midlene skal dels gå til regionalt nivå og dels til kommunalt nivå.

— En forutsetning for å løfte folkehelsearbeidet er å mobilisere og samordne en lang rekke aktører i samfunnet, dette er det første skrittet i en langsiktig satsing, sier helseminister Dagfinn Høybråten.