Kaien på Valestrandsfossen er svart av folk. Alle har gratulert kvarandre med dagen. Musikklaget har spela. Mange har heist flagget, også dei som elles aldri flaggar 1. mai.

På ein stol fremst i folkemengda står Jens Reigstad med fiskebeindress og flygande ballongar på slipset.

-Dette er ein stor dag for oss alle. Eg har høyrt på radioen at dei markerer denne dagen over heile landet, seier han. Alle ler og applauderer.

HSD er ikkje representert her på ferjekaien. Heller ikkje vegkontoret i Fyllingsdalen. HSD forlet Valestrandsfossen med M/F Manger for siste gong klokka halv elleve fredag kveld. Vegkontoret har ikkje nett medverka aktivt til at HSD-ferja skulle bli erstatta.

Men valestrendingane kan ikkje sjå føre seg fjorden utan ferje. Dei kjøper ikkje utan vidare argumenta om at det ikkje løner seg å driva dette ferjesambandet.

Diskusjonen om ferja si framtid starta under den store brudebatten. Dei som bur på denne delen av øya meiner framleis at Osterøybrua er feilplassert og det kunne ikkje falla dei inn å svikta ferja til fordel for brua.

Saman har dei skipa Osterøy Ferjeselskap (OFS), selt aksjar for 4,5 millionar kroner, lånt pengar, inngått samarbeid med Troms Fylkes Dampskibsselskab om drifta, leigd mellombels ferje av Stavangerske og kjøpt ny permanent ferje til 14 millionar kroner. M/F Ole Bull skal nyeferja heita. Ho er til ombygging i Måløy og skal setjast i trafikk 12. juni.

Det har knapt skjedd før her til lands at ei bygd har kjøpt seg ei ferje.

Ferjeselskapet skal drivast på dugnad. Tiltaket er basert på entusiasme kopla med ein viss porsjon fagleg innsikt. Blant dei som bur i bygda er lukkelegvis også nokon med peiling på shipping.

-Det som skjer no er at folkeviljen sigrar. Dette er ein historisk dag. Me tilbyr fleire ferjeavgangar enn HSD gjorde. Trafikken og økonomien vil bestemma om det kan bli endå fleire ruter, seier Reigstad og erklærer ferjesambandet for gjenopna.

Fleire hundre menneske var med på første turen over til Breistein. Mange av dei er aksjonærar i ferjeselskapet. Folkeferja går. Ferjesambandet Valestrandsfossen — Breistein består.

BYGDA SI FERJE: Det har knapt skjedd før her til lands at bygdefolk har gått saman om å kjøpa seg ferje. På Osterøy har 400 aksjonærar skipa Osterøy Ferjeselskap. 12. juni skal nyeferja M/F Ole Bull avløysa innleigde M/F Sand. Fleire hundre var med på gratistur over fjorden etter gjenopninga av ferjesambandet i føremiddag. FOTO: HELGE SUNDE