Heller ikke stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) støtter krav om folkeavstemning.

— Jeg mener det prinsipielt sett vil være helt uakseptabelt å avholde en folkeavstemning om en sak som allerede har vært politisk vedtatt lokalt flere ganger de siste åtte årene, sier Lisbeth Iversen.

— Bybaneprosjektet har også vært godkjent i departementet og er faglig kvalitetssikret av flere instanser. Det blir helt feil å skulle gjennomføre en folkeavstemning «klokken fem på tolv» - rett før Stortinget skal ta endelig stilling til saken, mener Iversen.

«Ikke lest programmet»

73 prosent av KrF-sympatisørene i meningsmålingen mener saken bør avgjøres ved folkeavstemning.

— Så her er du i solid utakt med egne velgere?

— Det kan godt være at mange av velgerne våre ikke har lest partiprogrammet godt nok. Vi i KrF har gått til valg i Bergen på at vi ønsker bybanen, sier Lisbeth Iversen.

— Men to av tre spurte bergensere ønsker folkeavstemning?

— Det er ikke så underlig at det har skjedd en vridning nå som det har vært drevet en aktiv kampanje for folkeavstemning. Men oppslutningen om bybanen er egentlig nokså stabil, den ligger på mellom tretti og førti prosent.

«Godt nok opplyst»

— Ser du noe i det hele tatt som kan hindre bybanen i å bli realisert?

— Det spørsmålet må stortingspolitikerne svare på. Jeg håper de vektlegger det formelle i prosessen og ser på helheten i denne saken som er godt nok opplyst til at Stortinget nå kan fatte et endelig vedtak, sier byutviklingsbyråden. Hun påpeker at nasjonalforsamlingen skal ta stilling til hele Bergensprogrammet.

  • Et nei vil også bety at både Ringveg vest, gang- og sykkelveier og mange miljøtiltak i Bergen blir nullstilt, sier Iversen.

67,6 prosent av Høyre-velgerne i meningsmålingen mener saken bør avgjøres direkte av innbyggerne.

Men partiets Hordalands-representant i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Øyvind Halleraker, levner intet håp for tilhengerne av å legge bybanen ut til folkeavstemning.

«Dugnad»

— Det er politikerne i Bergen som må ta stilling til spørsmålet om folkeavstemning.

— Det viktigste er likevel at bybanen har vært behandlet og blitt vedtatt i flere omganger av politikerne i Bergen og Hordaland. Velgerne har fått komme til orde gjennom valg. Nå ber flertallet av lokal- og regionalpolitikerne oss på Stortinget om å bifalle den dugnaden som Bergensprogrammet er. Som Hordalands-representant gjør jeg naturligvis det, sier Halleraker.

— Er det nå ingenting som kan hindre Stortinget i å vedta bybanen og Bergensprogrammet?

— Det eneste som gjenstår er å få avklart hvilke forpliktelser Bergen kommune faktisk har påtatt seg når det gjelder driftsutgiftene ved bybanen. Her er det oppstått en meningsforskjell som må ryddes av veien, sier Halleraker.

Arbeiderpartiets kommunalråd Anne Gine Hestetun lar seg ikke skremme av tallene i meningsmålingen.

  • Jeg er sikker på at oppslutningen om Bybanen vil gjøre et kvantesprang fremover når vi får Bybanen på skinner og hun kan vise hva hun duger til, sier Hestetun.
AKSJONSKOMITEEN: 20.000 underskrifter for folkeavstemning om bybanen har denne gjengen talt opp så langt, etter at listene har ligget ute siden jul. Og fortsatt venter de mange flere i posten. Fremme f.v. Magnhild Almelid ogTurid Sveen. Bak f.v. Ingrid Grinde Larsen, Inger Johanne Dørheim og Kaare Hartmann. ARKIVFOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND