Om lag 600 mennesker fra hele Hordaland møtte opp på fridagen for å gi sin støtte til de om lag 120 Elkem-ansatte som står i fare for å miste levebrødet.

På programmet sto både protestmarsj, appeller og på ettermiddagen et folkemøte med både stortingsrepresentanter, lokalpolitikere og fylkespolitikere på gjestelisten. Ledelsen i Elkem ønsker å flytte Ålviks hjørnesteinsbedrift til Island i 2010, men vil i august vurdere om produksjonen skal flyttes enda tidligere.

– Ålvik fortjener bedre enn å bli lagt ned. Det er både nyttig og nødvendig å tråkke til nå, fordi det er kort tid igjen før viktige avgjørelser blir tatt. Jeg tror det gjør inntrykk når så mange stiller opp og viser sin solidaritet, sier initiativtakeren til protestmarkeringen, Anders Lothe, til NRK.

Årsaken til at overskuddsbedriften skal legges ned, er at strømavtalene Elkem har med Statkraft går ut i 2010. Da vil kraftprisen stige fra dagens 12-13 øre per kilowattime opp til en markedspris på mellom 33 og 40 øre. På Island er Elkem er tilbudt langsiktig lave kraftpriser grunnet store kraftoverskudd.

Et paradoks er at det produseres store mengder kraft nettopp i Ålvik. I protestmarsjen torsdag gikk derfor mange under parolen «La krafta bli i Ålvik».