I Lappen 9 pågår byggearbeidene for fullt. Skjelettet til den 40 meter brede og fire etasjers høye blokken er neste ferdig.

Naboene er sinte. Med Svartediket Vel som ramme har de forgjeves kjempet mot utbyggingen, som har vært avhengig av en rekke dispensasjoner fra planer og lover for å bli bygd.

Dispensasjonene er gitt av politikerne i byrådet. Naboene hevder det skyldes utbygger Espen Galtung Døsviks gode politiske kontakter og trusler fra advokat Dag Steinfeld.

— Få bygget ned

— Vi vil ha bygget ned igjen, sier Petter Tellefsen optimistisk.

Han kan følge utbyggingen på nært hold fra balkongen utenfor loftstuen. Høyst trolig blir bygget stående når det først kommer opp. Fylkesmannen har allerede sagt OK, og byråd Lisbeth Iversen har avvist de siste påstandene om feilinformasjon fra Velforeningen.

Iversen bestrider likevel ikke velforeningens påstander om at saken vil skape presedens for å bygge tettere enn det kommunedelplanen for Fjellsiden Sør tilsier. Planen er bare noen få år gammel, og er svært gjennomarbeidet og detaljert.

Det betyr flere blokker, mer trafikk og mindre grøntareal. Birthe Stenhjem viser til at det i byggeprosjekter i området allerede nå blir søkt om å bygge større, med henvisning til «ny praksis».

Invitasjon ut i helgen

Etter å ha gått på solide tap i den omstridte utbyggingen av Lappen 9, har velforeningen funnet ut at den må slå seg sammen med andre i samme situasjon.

I helgen sender foreningen derfor ut brev til velforeninger over hele Bergen, der de tar initiativ til samarbeid. Målet er å samle alle byens velforeninger, og aksjonistene ber dem som ikke mottar brev om å ta kontakt.

— Vi vil starte en folkeaksjon mot byrådet, sier Tellefsen, og får følge av Stenhjem.

— Vi sier nei til ja-byrådet, sier hun med referanse til det Høyre-dominerte byrådets uttalte ønske om å gjøre det lettere å få gjennom byggesaker i Bergen.

Stenhjem og de andre vi møter fra Velforeningen mener Lappen 9-saken viser at den økte bruken av dispensasjoner fra byrådet først og fremst tjener folk med gode politiske kontakter i byrådet.

— Vi vil ikke at politikerne skal gi dispensasjoner etter trynefaktoren, sier Marianne Klepp.

Målet med å samle velforeningene er å danne en motsats til utbyggerne og ja-byrådet.

— Vi vil ha en helhetlig plan for utbyggingen i Bergen by, der folk er med på å bestemme hvordan byen skal se ut, sier Stenhjem.