Undersøkelsen fra SIFO tar for seg 40 norske bransjer der forbrukerne har sagt hva de mener. Folk er mest fornøyd med pakkereiser. Deretter kommer kjøp av møbler, biler, TV-apparat og optikertjenester.

I motsatt ende av skalaen havner drosjenæringen, snekkertjenester, rørleggere, eiendomsmeklere, helsekost og advokater.

Forbrukerminister Anniken Huitfeldt (Ap) har bestilt undersøkelsen fra Sifo. Hun gir skryt til reiseselskapene.

— Pakkereiser hadde et negativt fokus før, men så tok de seg sammen og opprettet blant annet en klagenemnd. Dette eksempelet viser at systematisk arbeid lønner seg, sier Huitfeldt til Aftenposten.

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon er ikke overrasket over at håndverksbransjen og drosjenæringen havner på bunnen. Han mener bransjene må rydde opp. Håndverkerne må lage ordentlige kontrakter som regulerer hva som skjer når noe går galt, ekstraarbeid og ferdigstillelse, mener Thon.

Forbrukerombudet mener videre at kommunene må kreve at drosjeselskapene opplyser om ulike priser på holdeplasser og hjemmesider på internett.

Hvem stoler du mest på? Og hvem stoler du ikke på i det hele tatt? Bruk kommentarfeltet!