— Vi har mange fotobokser i Lærdalstunnelen og Fodnestunnelen. De lager mye arbeid for oss, sier lensmann Marianne Aanensen i Lærdal.

Hun påpeker at det stort sett ikke er lærdøler som kjører for fort, men bilister på vei gjennom kommunen.

Lensmannen er ikke bekymret over at kommunen ligger på topp av kriminalitetsstatistikken på Vestlandet.

— Det sier ingenting om at det ikke er trygt å bo i Lærdal kommune. Vi har verken høy eller økende kriminalitet her, sier Aanensen.

Det er det heller ikke i Sogn og Fjordane totalt sett.

— Uansett hvordan du snur og vender på det: Det er lite kriminalitet her. Alle kommunene i Sogn og Fjordane er trygge steder, sier politiinspektør Ronny Iden, påtaleleder i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Forklaringen på at det er mer kriminalitet i Flora og Bergen enn i Hornindal og Fedje, mener han er enkel: - Der det bor mest folk, er det også mest kriminalitet pr. innbygger.

Politiarbeidet er lettere på et lite sted. Jo mer oversiktlig forholdene er, desto lettere er det å få kjennskap til både hendelser og personer.

— En del av kriminaliteten blir oppklart nettopp fordi politiet har oversikt over hvilke personer som bor og oppholder seg i bygden, sier Iden.

Hedda Giertsen, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, tror det kan være høyere terskel for å anmelde lovbrudd i små samfunn.

— Hvis man kjenner personen som har brutt seg inn i kjellerboden, kan det godt være at man ser handlingen som en del av en større helhet og forstår hvorfor det har skjedd. Kanskje man tenker at dette ikke er noe å anmelde - nå går jeg heller bort og snakker med onkelen hans, så ordner dette seg, sier Giertsen.