— Det er selvfølgelig farlig på grunn av fare for nedfall av stein. En vakt vil vise folk bort, og vi vil politianmelde uvedkommende, sier geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen.

Han og to andre geologer oppdaget det under arbeidet med å rydde opp i storskredet som gikk på Fylkesvei 7 mellom Kvamskogen og Norheimsund i Tokagjelet søndag kveld. En steinblokk på anslagsvis 300 kubikk, det vil 840 tonn raste ut over veien.

Ikke lov

— Vi har ikke fått noen meldinger om at det har gått folk i raset. Jeg kjenner ikke til at det er spesielle regler for ras, men generelt er det ikke lov å bevege seg inn i områder som er sperret av, sier jourhavende Inger-Lise Høyland ved Hordaland politidistrikt.

Hvis noen blir anmeldt, og de kan identifiseres, kan de vente seg en bot, ifølge Høyland som på stående fot ikke kan si hvor stor boten eventuelt vil bli.

— Mesta har sperret av og satt opp vakter, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Hordaland politidistrikt.

Steinblokk over tunnelåpningen

Torsdag prøvde geologene å fjerne en stor steinblokk på åtte kubikk over tunnelåpningen i Tokagjelet . Men den satt bom fast.

— Den ligger 70 meter ovenfor åpningen, så vi vurderer risikoen for at den kan falle ned som liten. Den blir foreløpig liggende, så får vi vurdere hva vi skal gjøre med den underveis i sikringsarbeidet. Blokken ble oppdaget tirsdag, sier geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen. - Er det fare for at steinblokker lenger oppe kan rase ut og ta den med seg?

— Det får vi avklart når vi nå går i gang med å sjekke terrenget ovenfor.

Fant større sprekk

Sammen med to andre geologer har Farestveit de to siste dagene saumfart området over fylkesvei 7 i Tokagjelet der kjemperaset gikk søndag kveld. Jobben består i å fjerne løsmasse og -blokker.

— Vi har også sett mer i detalj på en større sprekk i berget, som vi oppdaget fra helikopter på mandag. Sprekken ligger like bak stedet der skredet har gått og ned mot veien. Dybden varierer mellom en og tre meter, men det er ingen tegn til bevegelse eller utglidning i bergpartiet. I dag har vi funnet ut at sprekken ikke er direkte årsak til skredet. Eneste årsak vi har funnet er forvitring og tidens tann, sier Farestveit.

Overvåkes

IKEK ÅRSAK: Torsdag fant geologene at denne sprekken ikke er årsak til raset.
Statens vegvesen

Likevel ønsker geologene å vite litt om utviklingen av sprekken på lang sikt, så de vil montere et overvåkingssystem for å ha kontroll på den.— Vi setter opp et stag som består av en sylinder, som trekkes ut og dermed måler bevegelse. Staget festes over sprekken, med et feste på hver side. Hvis sprekken åpner seg, vil staget måle dette, og vi kan følge med via en datalogger. I praksis vil det si at vi kan gå inn på en nettside og se om det er utvikling, koble på sms-alarm om det er bevegelse, osv. Staget blir stående i flere år. Vi har et tilsvarende system mellom Vaksdal og Stanghelle, forteller Farestveit.

Synfaring med entreprenørene

Mandag er det synfaring med tre ulike entreprenører som skal gi pris på sikringsarbeidet.

- Har du noen idé om hva det vil koste?

— Nei.

Rasområdet er er et av områdene geologene har satt på listen over hva de mener Hordaland fylkeskommune bør prioritere.

— Tokagjelet står på syvende plass på Statens vegvesens skredsikringsplan for fylkesveier i Hordaland, sier Farestveit.

Vet du noe om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

OPPDAGET: 70 meter over tunnelåpningen, ligger denne steinen. - Vi vil vurdere hva vi skal gjøre med den underveis i sikringsarbeidet, sier geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen.
Statens vegvesen