Også befolkningsvekst, økt velstand og større krav til komfort er viktige faktorer.

— Vi fyrer mindre med andre energikilder, samtidig som vi har vant oss til høyere temperatur inne og har flere rom oppvarmet. Mange bruker varmepumpe. Men når det blir kaldt ute reduseres effekten. Da må disse pumpene bruke mye mer strøm for å levere samme mengde varme, sier Nils Nesheim, driftsleder i BKK.

For hele 2010 økte strømforbruket i BKKs område, som vil si området mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden, med 12 prosent.

Det var spesielt i første kvartal og de to siste månedene av fjoråret vi skrudde bryterne på fullt.

Nesheim i BKK bedyrer at strømforbruket i området har vært større. Hovedårsaken er streng kulde både tidlig på vinteren i fjor og på slutten av fjoråret.

Har du kuttet strømforbruket? Frykter du regningen? Diskuter under: