Kystverket fremholdt at det mangler viktig kunnskap for å kunne gi en forsvarlig tilråding om hvordan problemet med det forurensende kvikksølvet på havbunnen utenfor Fedje kan løses. Videre gjorde Kystverket det klart at konkrete tiltak for å fjerne den tikkende miljøbomben først vil skje sommeren 2007.

Umiddelbart kom det reaksjoner fra både lokale politiske organer, fra politiske partier, enkeltpolitikere, fiskerorganisasjoner og miljøbevegelsen. Reaksjonene gikk ut på at man ønsker tiltak settes i verk snarest, det vil si allerede i sommer.

Men den ansvarlige ministeren i regjeringen — fiskeri- og kystminister Helga Pedersen - har lyttet til de faglige rådene fra byråkratene i Kystverket. Dermed sender departementet forslag til Stortinget om å bevilge 28 millioner kroner til undersøkelser i sommer. Ministeren vil ikke forsere oppryddingsaksjonen, som dermed først kommer i gang når været tillater det neste sommer.

I de politiske kommentarene som er kommet om problemet med kvikksølvlasten i U 864, har det vært et unisont krav at kvikksølvet må fjernes. Å dekke til vraket, er ikke ansett for å være en akseptabel løsning.

Et gjennomgående argument i kommentarene har vært at Norge har et renommé å ta vare på både når det gjelder trygg norsk sjømat og at Norge tar miljøtrusler på alvor. Hvis ikke norske myndigheter på en overbevisende måte håndterer kvikksølvlasten i U 864, vil det verken bli akseptert eller forstått lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

I dagens BT, advarer ubåteksperten Hans Christian Kjelstrup mot å åpne opp ubåtvraket for å hente ut kvikksølvflasker. Han sier at dette synet støttes i det ubåtfaglige miljøet. Kjelstrup mener det er både mulig og sikrest at ubåten heves med kvikksølvlasten urørt. Bare på denne måte kan man etter hans mening fjerne kvikksølvet under kontrollerte forhold.

Kystverket - og i neste omgang fiskeri- og kystdepartementet - har altså fått gode innspill på to av de tre alternative metodene.

Dermed er det mulig å se for seg at alternativ tre - heving av vraket med kvikksølvlasten urørt - seiler opp som det mest realistiske alternativet. Men det er på ingen måte sikkert.

Det som er sikkert , er at denne saken vil bli fulgt med argusøyne både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre er det sikkert at uansett hvilket alternativ som velges, vil det komme til å koste mange hundre millioner kroner å bli kvitt miljøbomben utenfor Fedje. Den regningen er politikerne på Stortinget innstilt på å betale.