Dette opplyser Bergen kommune i en pressemelding:

Her følger status for kommunens videre oppfølging av arbeidet etter uværet.

*** Har etablert prosjektgruppe for oppfølging:** Torsdag morgen etablerte Bergen kommune en prosjektgruppe som skal følge opp situasjonen på Hatlestad terrasse. Gruppen består av fagfolk fra en rekke instanser i kommunen. Gruppen ledes av Svein Bollingberg, og skal være et kontaktpunkt for berørte parter.

*** Gjennomfører ROS-analyse:** Kommunen vil gjennomføre en risiko— og sårbarhetsanalyse for å kartlegge situasjonen i Bergen. Analysen skal gjennomføres av eksterne konsulenter.

*** Beredskapstelefonen opprettholdes:** Bergen kommunes beredskapstelefon 5556 5280 er åpen, og vil være det inntil videre.

*** Vegene åpne:** Alle kommunale veger er nå åpne. Det er gjennomført en rekke utbedringsarbeider på kommunale veger. Arbeidet med reparasjonene fortsetter i dagene fremover.

*** Kokepåbudet oppheves fra midnatt:** UV-anlegget ved Svartedikets vannbehandlingsanlegg er nå reparert og i full drift. Kokepåbudet oppheves når alt ikke-UV bestrålt vann er ute av ledningsnettet, dvs fra midnatt i dag, 15. september.