• Vi har fått beskjed om å holde øynene åpne for potensielt voldelige, islamske nettverk i bergensområdet. Men vi vil ikke trappe opp arbeidet vårt, sier PST-sjef Steinar Karlsen.

Karlsen leder Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sitt arbeid på Vestlandet. I går mottok han en oppdatert trusselvurdering fra PST sentralt, samt en liste over tiltak fra Politidirektoratet.

Ingen opptrapping

— Så langt jeg har fått lest disse vurderingene, ligger vi allerede på det nivået vi bør være. Det betyr at vi ikke vil foreta noen opptrapping basert på al Qaida-truslene vi hørte onsdag, sier Karlsen.

Han vil ikke gå i detalj på hva slags arbeid sikkerhetspolitiet driver med på Vestlandet, men bekrefter at de holder nøye oppsyn med enkelte islamske grupper.

— Justisdepartementet har sagt at oppfølging av potensielt voldelige, islamske nettverk er en prioritert oppgave for PST. Vår oppgave er å avdekke og forebygge slike grupper, og det har vi drevet med i lang tid, sier Karlsen.

Festspillene

På direkte spørsmål vil han ikke kommentere om politiet har mistanke til at det finnes slike nettverk på Vestlandet.

PST-sjefen understreker likevel at ingenting tyder på at Bergen eller Vestlandet er særlig utsatt for terrorangrep.

— Hvis jeg skal driste meg å si noe ut fra det jeg har hørt i media, var jo trusselen rettet mot nordmenn i utlandet - ambassader, bedrifter og lignende, sier Karlsen.

— Hva med Festspillene? Det er jo et av få arrangementer i Norge som er kjent i utlandet?

— Vi har ikke gjort noe i den forbindelse, utover ordinært vakthold av statsministeren.