Det viser et tilsyn som er gjennomført av Fylkesmannen i Hordaland.

Praksisen ved 20 institusjoner i fylket ble sjekket. Det viste seg at ved 17 av dem var det svikt i rutinene når det gjaldt kravet om at nyansatte skal fremlegge politiattest.

Overrasket

— Vi ble overrasket over å finne så mange brudd på loven, sier rådgiver Jarle Landås ved Fylkesmannens juss- og forvaltningsavdeling.

Institusjonene det gjelder har fått klar beskjed om å skjerpe seg, og de fleste har allerede gitt tilbakemelding om at de er i ferd med å få på plass nye og bedre rutiner.

— Men vi kommer til å følge opp og sjekke at dette virkelig blir gjort, sier Landås.

Skal hindre overgrep

Loven om politiattest trådte i kraft i november 1999, etter avsløringer om alvorlige episoder med ansatte som begikk overgrep mot barn.

— Hvor alvorlig er dette?

— De nye forskriftene i barnevernloven ble laget for å være et sikkerhetsnett mot mulige overgrep. Det er alvorlig når man ikke følger opp et så klart og entydig krav, sier Landås.

Han kjenner imidlertid ikke til eksempler på at barn er blitt skadelidende eller utsatt for overgrep som følge av den slappe praksisen.

Gamle attester ble godtatt

I de fleste tilfellene gikk rutinesvikten ut på at folk ble ansatt og begynte i stillingen før attest var fremskaffet. I noen tilfeller hadde den ansatte jobbet i lenger tid ved institusjonen uten slik attest overhodet.

Etter barnevernloven skal personer som skal jobbe i barnevernsinstitusjoner legge frem tilfredsstillende politiattest før de ansettes. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder ved tilsetting.

Tilsynet avdekket at ved en av de større institusjonene som ble sjekket, jobbet fire ansatte uten at det forelå politiattest. Ved samme institusjon hadde fem ansatte levert ugyldig attest, det vil si at attesten var mer enn tre måneder gammel. Fem andre begynte å arbeide ved senteret før politiattest ble levert. Alt dette er i strid med barnevernloven.

Marita Aarekol (arkiv)