RosendalStiftinga har valt biolog Øystein Skaala i Rosendal til den første leiar.

Nestleiar er Inger Karin Larsen Nerheim, etablerareksperten frå Stord. I styret sit også Nils Georg Brekke, direktør ved Kulturlandskapssenterei i Hordaland, Vidar Bern, tidlegare direktør ved NVE-Vestlandsverkene og Jostein Hatteberg, gardbrukar og turistvert i Rosendal.