Onsdag går fagforeningene LO, Unio og YS ut i streik mellom klokken 14 og 16. Det vil få store konsekvenser for blant annet flytrafikken, skoler, barnehager og busstilbudet.

Ettermiddagsrush på formiddagen

— Vi har ikke oversikt over hvor store følger streiken vil få for kollektivtrafikken. Men vi anbefaler våre reisende å finne alternativ transport i de mest berørte områdene, sier Ingrid Dreyer, kommunikasjonsansvarlig i Skyss.

Dreyer ber folk sjekke hjemmesiden til Skyss for å få den fulle oversikten.

— Det er nok mange som prøver å reise hjem før 14, men folk må være klar over at kollektivsystemet ikke er dimensjonert for ettermiddagsrush på det tidspunktet. Trafikken vil heller ikke gå som normalt igjen før to timer etter at streiken er avsluttet.

Se hvordan trafikken flyter på BTs webkamera:

Skyss: — Vær tålmodige

Turer som er påbegynt før klokken 14 vil gå til endeholdeplassen.

— Vi ber folk være tålmodige og ikke la frustrasjonen gå utover sjåfører og kundesenteret. Vi gjør så godt vi kan.

Ifølge Skyss regnes streik som force majeure og reisegarantien vil derfor ikke gjelde.

Her kan du følge streiken direkte. For å sende kommentarerer eller stille spørsmål, trykker du på snakkeboblen oppe til høyre.