Bt.no lanserer i dag en ny tjeneste for alle som vil følge med på båttrafikken. Her vil ferden til alle kommersielle båter fanges opp, minutt for minutt. Nå kan du se når hurtigbåtene, danskebåten og englandsbåten klapper til kai.

— Dette er en tjeneste som er nyttig både for privatpersoner og for alle som jobber med båter. Nå kan alle følge med på når Danmarksbåten kommer inn, for eksempel, sier Bjarte Egeland, teknisk ingeniør i Navcom.

Båtenes ferd blir fanget opp via AIS, et automatisk identifikasjonssystem for skip, som sender informasjon om skipets posisjon, kurs og fart, i tillegg til annen informasjon om skipet. Mottakerantenner på land fanger opp båtenes signaler. Jo fortere båten går, jo oftere blir signalet sendt ut.

For båtene er tjenesten med på å sikre ferdselen til sjøs.

— Ved bruk av radar vil man ikke fange opp en båt som kommer bak et nes, for eksempel, fordi neset skygger for signalet. Med AIS-signalet vil man se båten bak alle nes, sier Egeland.

I en beredskapssituasjon vil man hele tiden vite hvor de aktuelle båtene er. AIS-systemet ble innført av FNs sjøfartorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø.

Kartet på bt.no blir oppdatert hvert minutt.

PS: Prøv også våre webkameraer på alle Hurtigrute-skipene!

Hva synes du om tjenesten? Noe du savner? Bruk gjerne kommentarfeltet under!