Det er noen av rådene politioverbetjent Bente Liland ved Fana politistasjon gir. Hun leder det forebyggende arbeidet ved stasjonen.

— Vi jobber tett opp mot nærmiljøene for å forebygge ungdomsproblemer. For eksempel på Apeltun hvor vi er med på tverrfaglige møter med beboere og foreldre. Det har resultert i en velforening. Et av målene er å skape trivselstiltak for barn og unge. Blant annet en ungdomsklubb for å gi et alternativ til dem som ikke er engasjert i idretten her, sier hun.

Også natteravner er under etablering i dette området.

— Har de gode aktivitetstilbud i nærmiljøet, så reiser de ikke til sentrum, sier hun.

Liland har også noen råd til foreldre for hvordan de kan bidra til at barna deres ikke havner på skråplanet:

n Følge med hvor barna befinner seg. Tilby deg å kjøre dem til og fra.

n Snakk med ungdommene om hva de gjør på fritiden. Hvis dem at du er interessert. Dialogen må begynne tidlig. Når de er i tenårene kan det være vanskeligere å få til god dialog. Barn og unge har behov for voksenkontakt.

n Bli kjent med vennene deres. La barna/ungdommene dine invitere dem hjem. Bli kjent med vennenes foreldre også.

n Gi barna dine mer ros enn ris og sure oppstøt. Ungdom mangler ofte selvtillit. Får de ikke positiv tilbakemelding hjemme, risikerer du at de forsøker å kompensere ved å være tøff ute.